Kontaktinformācija

an image
Vidzemes priekšpilsēta
Stāmerienas iela 8
Rīga, LV-1006

  Apskaties kartē
  e-Pasts: r9vmvs@riga.lv
  Tālrunis: +371 67551531
Šeit vari pieslēgties e-videi

  Elektroniskais žurnāls
  Mykoob


  E-skola
  E-skola
Mācību stundu laiki
  Rīta maiņa
   1.  8:30 - 9:10
   2.  9:15 - 9:55
   3.  10:00 - 10:40
   4.  10:45 - 11:25
   5.  12:00 - 12:40
   6.  12:45 - 13:25
   7.  13:30 - 14:10
   8.  14:15 - 14:55
   9. 15.00 - 15.40
   Vakara maiņa
   10.  15.45 - 16.25
   11.  16:35 - 17:15
   12.  17:20 - 18:00
   13.  18:05 - 18:45
   14.  18:50 - 19:30
   15.  19:35 - 20:15
   16.  20:20 - 21:00


Seko mums arī

Aktuālā informācija  • Informācija skolēniem un vecākiem par uzņemšanu 2018./19.mācību gadamNo 1. jūnija līdz 25. augustam piesakies mācībām skolā elektroniskās pieteikšanās sistēmā. Pēc iesnieguma nosūtīšanas, divu nedēļu laikā (līdz 27.08.2018.) jāierodas Rīgas 9. vakara (maiņu) vidusskolā (Stāmerienas ielā 8, Rīgā), lai apstiprinātu ievadīto datu patiesumu un jāiesniegtu šādus dokumentus:

- izglītojamā iesniegums skolas direktoram ( nepilngadīgajiem skolēniem vecāku iesniegums),
- apliecība par pamatskolas izglītību un sekmju izraksts, vai liecība,
- medicīniskā karte 026/u.

Elektroniskā pieteikšanās nav obligāta, pieteikties mācībām var klātienē Stāmerienas ielā 8, Rīgā,
01.06.2018.-31.07.2018. ( P., O., Tr., C.) no plkst. 10.00 līdz 17.00
01.06.2018.-31.08.2018. (darba dienās) no plkst. 10.00 līdz 17.00
Papildus informācija pa telefonu 67551531. • Darba plāns  • Apsveicam un priecājamies par savu kolēģi Kristīni Ābeli!

 • Apsveicam

  Rīgas 9. vakara (maiņu) vidusskolas kolēnus: Stasiju Simu, Megiju Skujiņu, Kevinu Šturmu,

  Valentīnu Isakovu, Mārtiņu Šimkūnu, Marutu Bērziņu un mūzikas skolotāju Edvīnu Latkovski


  ar panākumiem konkursā “Muzikālā pietura”!

 • Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai.
  ESF projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001    Mūsu skola iesaistījās izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotajā Eiropas Sociālā fonda projektā "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" - PuMPuRS.

     Projekta mērķis :mazināt to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu.

 • Interešu izglītības pulciņi 2017./2018. mācību gadā - esi aktīvs un piesakies!


    Skolas pulciņu programmas paredzētas ikvienam bērnam
un jaunietim, kas vēlas attīstīt un pilnveidot sevi, kā arī pavadīt aktīvi
un patīkami laiku.
    Aktīvā dzīvesveida piekritējiem saistošs būs florbola pulciņš.
Elektronikas un alternatīvas enerģijas pulciņā jaunieši apgūt zināšanas
robotikas un alternatīvās enerģijas tematikā.
    Skolā darbojas 6.-12.klašu vokālais ansamblis, kur apgūst
jaunas dziesmas, piedalās skolas un ārpusskolas pasākumos.

 • Visu mācību gadu skolā darbojas programma "Skolas auglis"


  Piegādes dienas - otrdiena

  Augļus un dārzeņus saņem visi pamatskolas skolēni

  Dārzeņus var saņemt skolas ēdnīcā pēc 4.stundas - plkst. 11:30

  Dārzeņus saņem klases audzinātājs vai viņa nozīmēts atbildīgais klases
  pārstāvis

 • Skolas video