Kontaktinformācija

an image
Vidzemes priekšpilsēta
Stāmerienas iela 8
Rīga, LV-1006

  Apskaties kartē
  e-Pasts: r9vsk@riga.lv
  Tālrunis: +371 67551531
Šeit vari pieslēgties e-videi

  Elektroniskais žurnāls
  Mykoob


  E-skola
  E-skola
Mācību stundu laiki


   1. 8:30 - 9:10
   2. 9:15 - 9:55
   3. 10:00 - 10:40
   4. 10:45 - 11:25

  11:25 - 12:05 Pusdienu
  pārtraukums


   5. 12:05 - 12:45

   6. 12:50 - 13:30
   7. 13:35 - 14:15
   8. 14:20 - 15:00
   9. 15.05 - 15.45

   Vakara maiņa

   10. 15.50 - 16.30
   11. 16:35 - 17:15
   12. 17:20 - 18:00
   13. 18:05 - 18:45
   14. 18:50 - 19:30
   15. 19:35 - 20:15
   16. 20:20 - 21:00Mājaslapā ir izmantoti attēli no R9vmvsk pasākumiem, Pedagogi, skolēni un vecāki ir devuši piekrišanu savu un savu bērnu atpazīstamu portretu ievietošanai. Ja par kāda attēla publiskošanas pamatotību rodas šaubas, tā autoram, tajā redzamajai personai vai tās likumīgajam interešu pārstāvim ir iespējams sazināties ar mājaslapas administratori, rakstot e-pastu uz adresi - r9vsk@riga.lv

Seko mums arī

Aktuālā informācija  • Pamatojoties uz Rīgas Domes 2019.gada 20. jūnija lēmumu Nr.2385 un Izglītības

  kvalitātes valsts dienesta lēmumu 2019. gada 11.jūlijā Nr.2-26/186, skolai ir mainīts

  nosaukums no Rīgas 9. vakara (maiņu) vidusskola uz

  RĪGAS 9. VIDUSSKOLA .

  Lēmums stājās spēkā 01.08.2019.
 • Darba plāns

 • 2019./20. m.g. skolēnu pašpārvalde    Skolā ir ievēlēta jauna skolēnu Pašpārvalde 2019./2020. m.g.
    Priecājamies Jūs iepazīstināt ar:

    Pašpārvaldes vadītāju Leinu Āriņu (12.a)
    Pašpārvaldes vadītājas vietnieku Rūdolfu Tauriņu (9.a)
    un pārējo komandu!


  Pašpārvaldes mērķi ir:
  - Pārstāvēt un aizstāvēt Skolas skolēnu intereses;
  - Aktivizēt Skolas sabiedrisko dzīvi;
  - Veicināt mācību darba efektivitāti skolā.

     Ja kāds vēl vēlas pievienoties - droši!
 • 2019./2020. mācību gadā aicinām pieteikties interešu izglītības pulciņos

  Informāciju un iesniegumu jautā audzinātājam!

  Skolas pulciņu programmas paredzētas ikvienam jaunietim, kas vēlas attīstīt un pilnveidot

  sevi, kā arī pavadīt aktīvi un patīkami laiku.

  Aktīvā dzīvesveida piekritējiem saistošs būs florbola un basketbola pulciņš.

  Skolā darbojas 6.-12.klašu vokālais ansamblis, kur apgūst jaunas dziesmas,

  ansamblis piedalās skolas un ārpusskolas pasākumos.
 • UZŅEMŠANA TURPINĀS!

  2019./2020. mācību gadā aicinam iegūt pamatizglītību un vidējo izglītību dažādās

  izglītības programmās, latviešu un krievu valodā.

  Pie mums var mācīties pa dienu, vakaros, izmantojot internetu (tālmācība)

  vai kombinējot mācību formas.  • Uzņemšanas komisijas darba laiki:
   pirmdienās, otrdienās , trešdienā, ceturtdienā no plkst.10:00 līdz 17:00. Piektdienās no plkst. 10:00 līdz plkst.14:00.   Stājoties skolā jāiesniedz šādi dokumenti:
   - izglītojamā iesniegums skolas direktoram ( nepilngadīgajiem skolēniem vecāku iesniegums);
   - apliecība par pamatskolas izglītību un sekmju izraksts, vai liecība;
   - medicīniskā karte 026/u. • Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai.

  ESF projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001    Mūsu skola iesaistījās izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotajā Eiropas Sociālā fonda projektā "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" - PuMPuRS.

    

            Projekta mērķis:

            mazināt to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu.

 • Visu mācību gadu skolā darbojas programma "Skolas auglis"


  Piegādes dienas - otrdiena

  Augļus un dārzeņus saņem visi pamatskolas skolēni

  Dārzeņus var saņemt skolas ēdnīcā pēc 4.stundas - plkst. 11:30

  Dārzeņus saņem klases audzinātājs vai viņa nozīmēts atbildīgais klases
  pārstāvis

 • Skolas video