Kontaktinformācija

an image
Vidzemes priekšpilsēta
Stāmerienas iela 8
Rīga, LV-1006

  Apskaties kartē
  e-Pasts: r9vmvs@riga.lv
  Tālrunis: +371 67551531
Šeit vari pieslēgties e-videi

  Elektroniskais žurnāls
  Mykoob


  E-skola
  E-skola
Mācību stundu laiki
  Rīta maiņa
   1.  8:30 - 9:10
   2.  9:15 - 9:55
   3.  10:00 - 10:40
   4.  10:45 - 11:25
   5.  12:00 - 12:40
   6.  12:45 - 13:25
   7.  13:30 - 14:10
   8.  14:15 - 14:55
   9. 15.00 - 15.40
   Vakara maiņa
   10.  15.45 - 16.25
   11.  16:35 - 17:15
   12.  17:20 - 18:00
   13.  18:05 - 18:45
   14.  18:50 - 19:30
   15.  19:35 - 20:15
   16.  20:20 - 21:00


Seko mums arī

Aktuālā informācija  • Darba plāns

 • Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai.
  ESF projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001    Mūsu skola iesaistījās izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotajā Eiropas Sociālā fonda projektā "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" - PuMPuRS.
     Projekta mērķis:mazināt to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu.


       Projekta īstenošana vērsta uz ilgtspējīgas, visaptverošas priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku novēršanas sistēmas veidošanu, radot atbalstošu un iekļaujošu mācību vidi ikvienam izglītojamam.
      Projekta ietvaros tiek īstenota individuālā pieeja katra izglītojamā problēmu risināšanā, kā arī tiek veikti savlaicīgi preventīvie un intervences pasākumi. Katram izglītojamajam ir izstrādāti individuālie atbalsta pasākumi:
      - atbalsta personāla individuālas konsultācijas;
      - individuālas konsultācijas mācību priekšmetā;
      - papildus atbalsts stundu laikā.
      Projekta īstenošanas laiks: 03/2017 – 12/2022 ; Skolas projekta koordinātore: Kristīne Buša • Cienījamie vecāki un skolēni!


 Skolas ēdnīcas darba laiks: 9.10-17.00 (piektdienās līdz 13.00),

 2017./2018. mācību gadā 6.-9.klašu skolēniem pusdienas ir apmaksātas.

 6. - 9. klašu skolēni pusdieno pie kopgalda, nākot kopā ar skolotāju,
 pēc 4. stundas - 11.25. Ja skolēns ir ieradies skolā līdz plkst. 8:30,
 viņš pusdienām tiek pieteikts automātiski. • Interešu izglītības pulciņi 2017./2018. mācību gadā - esi aktīvs un piesakies!


    Skolas pulciņu programmas paredzētas ikvienam bērnam
un jaunietim, kas vēlas attīstīt un pilnveidot sevi, kā arī pavadīt aktīvi
un patīkami laiku.
    Aktīvā dzīvesveida piekritējiem saistošs būs florbola pulciņš.
Elektronikas un alternatīvas enerģijas pulciņā jaunieši apgūt zināšanas
robotikas un alternatīvās enerģijas tematikā.
    Skolā darbojas 6.-12.klašu vokālais ansamblis, kur apgūst
jaunas dziesmas, piedalās skolas un ārpusskolas pasākumos.

 • Visu mācību gadu skolā darbojas programma "Skolas auglis"


  Piegādes dienas - otrdiena

  Augļus un dārzeņus saņem visi pamatskolas skolēni

  Dārzeņus var saņemt skolas ēdnīcā pēc 4.stundas - plkst. 11:30

  Dārzeņus saņem klases audzinātājs vai viņa nozīmēts atbildīgais klases
  pārstāvis