Kontaktinformācija

an image
Vidzemes priekšpilsēta
Stāmerienas iela 8
Rīga, LV-1006

  Apskaties kartē
  e-Pasts: r9vmvs@riga.lv
  Tālrunis: +371 67551531
Šeit vari pieslēgties e-videi

  Elektroniskais žurnāls
  Mykoob


  E-skola
  E-skola
Mācību stundu laiki
  Rīta maiņa
   1.  8:30 - 9:10
   2.  9:15 - 9:55
   3.  10:00 - 10:40
   4.  10:45 - 11:25
   5.  12:00 - 12:40
   6.  12:45 - 13:25
   7.  13:30 - 14:10
   8.  14:15 - 14:55
   9. 15.00 - 15.40
   Vakara maiņa
   10.  15.45 - 16.25
   11.  16:35 - 17:15
   12.  17:20 - 18:00
   13.  18:05 - 18:45
   14.  18:50 - 19:30
   15.  19:35 - 20:15
   16.  20:20 - 21:00


Seko mums arī

Aktuālā informācija  • Darba plāns decembrim (lai apskatītos,uzklikšķināt uz bildes)

  • Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai.
   ESF projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001      Mūsu skola iesaistījās izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotajā Eiropas Sociālā fonda projektā "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" - PuMPuRS.
       Projekta mērķis:mazināt to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu.


        Projekta īstenošana vērsta uz ilgtspējīgas, visaptverošas priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku novēršanas sistēmas veidošanu, radot atbalstošu un iekļaujošu mācību vidi ikvienam izglītojamam.
       Projekta ietvaros tiek īstenota individuālā pieeja katra izglītojamā problēmu risināšanā, kā arī tiek veikti savlaicīgi preventīvie un intervences pasākumi. Katram izglītojamajam ir izstrādāti individuālie atbalsta pasākumi:
       - atbalsta personāla individuālas konsultācijas;
       - individuālas konsultācijas mācību priekšmetā;
       - papildus atbalsts stundu laikā.
       Projekta īstenošanas laiks: 03/2017 – 12/2022 ; Skolas projekta koordinātore: Kristīne Buša    • Jauniešu iniciatīvas projekts „Izglītības iestāžu apzaļumošana”

        Mūsu skola iesaistījās Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta organizētajā projektā–konkursā “Izglītības iestāžu teritoriju apzaļumošana”, kas veltīts Latvijas valsts simtgadei.

       Projekta - konkursa mērķis bija veicināt bērnu un jauniešu, viņu vecāku, pedagogu un skolēnu pašpārvaldes līdzdalību savas izglītības iestādes teritorijas apzaļumošanā un piederības sajūtas radīšanā savai skolai, pilsētai un valstij, gaidot Latvijas valsts simtgadi.


   AKTVITĀTES:
       Projekta ietvaros, mūsu skolas darbinieki un skolēni aktīvi isaistījās teritorijas labiekārtošanas un apzaļumošanas darbos. Tika sakopta apkārtne, skolas priekšā un pagalmā tika iestādīti rododendri un hortenzijas.  • Cienījamie vecāki un skolēni!


      Skolas ēdnīcas darba laiks: 9.10-17.00 (piektdienās līdz 13.00),

      2017./2018. mācību gadā 6.-9.klašu skolēniem pusdienas ir apmaksātas.

      6. - 9. klašu skolēni pusdieno pie kopgalda, nākot kopā ar skolotāju,
  pēc 4. stundas - 11.25. Ja skolēns ir ieradies skolā līdz plkst. 8:30,
  viņš pusdienām tiek pieteikts automātiski.

  • Interešu izglītības pulciņi 2017./2018. mācību gadā - esi aktīvs un piesakies!


      Skolas pulciņu programmas paredzētas ikvienam bērnam
  un jaunietim, kas vēlas attīstīt un pilnveidot sevi, kā arī pavadīt aktīvi
  un patīkami laiku.
      Aktīvā dzīvesveida piekritējiem saistošs būs florbola pulciņš.
  Elektronikas un alternatīvas enerģijas pulciņā jaunieši apgūt zināšanas
  robotikas un alternatīvās enerģijas tematikā.
      Skolā darbojas 6.-12.klašu vokālais ansamblis, kur apgūst
  jaunas dziesmas, piedalās skolas un ārpusskolas pasākumos.

  • Visu mācību gadu skolā darbojas programma "Skolas auglis"


    Piegādes dienas - otrdiena

    Augļus un dārzeņus saņem visi pamatskolas skolēni

    Dārzeņus var saņemt skolas ēdnīcā pēc 4.stundas - plkst. 11:30

    Dārzeņus saņem klases audzinātājs vai viņa nozīmēts atbildīgais klases
    pārstāvis