Kontaktinformācija

an image
Vidzemes priekšpilsēta
Stāmerienas iela 8
Rīga, LV-1006

  Apskaties kartē
  e-Pasts: r9vmvs@riga.lv
  Tālrunis: +371 67551531
Šeit vari pieslēgties e-videi

  Elektroniskais žurnāls
  Mykoob


  E-skola
  E-skola
Mācību stundu laiki


   1. 8:30 - 9:10
   2. 9:15 - 9:55
   3. 10:00 - 10:40
   4. 10:45 - 11:25

  11:25 - 11:45 Pusdienu
   pārtraukums pamatskolai


   5. 11:40 - 12:25

  12:25 - 12:45 Pusdienu
   pārtraukums vidusskolai


   6. 12:45 - 13:25
   7. 13:30 - 14:10
   8. 14:15 - 14:55
   9. 15.00 - 15.40

   Vakara maiņa

   10.  15.45 - 16.25
   11. 16:35 - 17:15
   12. 17:20 - 18:00
   13. 18:05 - 18:45
   14. 18:50 - 19:30
   15. 19:35 - 20:15
   16. 20:20 - 21:00Mājaslapā ir izmantoti attēli no R9vmvsk pasākumiem, Pedagogi, skolēni un vecāki ir devuši piekrišanu savu un savu bērnu atpazīstamu portretu ievietošanai. Ja par kāda attēla publiskošanas pamatotību rodas šaubas, tā autoram, tajā redzamajai personai vai tās likumīgajam interešu pārstāvim ir iespējams sazināties ar mājaslapas administratori, rakstot e-pastu uz adresi - r9vmvs@riga.lv

Seko mums arī

Aktuālā informācija  • Skolēnu uzņemšana 2019./20. m.g.

  No 3. jūnija līdz 30. augustam piesakies mācībām Rīgas 9. vakara(maiņu) vidusskolā.

  Uzņemšanas komisijas darba laiki:
  No 03.06.2019.līdz 28.06.2019. pirmdienās, otrdienās , trešdienā, ceturtdienā no plkst.10:00 līdz plkst. 17:00. Piektdienās no plkst. 10:00 līdz plkst. 14:00;
  No 01.07.2019.līdz 02.08.2019. no plkst.10:00 līdz plkst.14:00;
  No 05.08.2019.līdz 30.08.2019. pirmdienās, otrdienās , trešdienā, ceturtdienā no plkst.10:00 līdz 17:00. Piektdienās no plkst. 10:00 līdz plkst.14:00.  Stājoties skolā jāiesniedz šādi dokumenti:
  - izglītojamā iesniegums skolas direktoram ( nepilngadīgajiem skolēniem vecāku iesniegums);
  - apliecība par pamatskolas izglītību un sekmju izraksts, vai liecība;
  - medicīniskā karte 026/u.

  Mācībām vari pieteikties arī elektroniski! Pēc iesnieguma nosūtīšanas, divu nedēļu laikā jāierodas Rīgas 9. vakara (maiņu) vidusskolā (Stāmerienas ielā 8, Rīgā), lai apstiprinātu ievadīto datu patiesumu un iesniegtu nepieciešamos dokumentus. • Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai.

  ESF projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001    Mūsu skola iesaistījās izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotajā Eiropas Sociālā fonda projektā "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" - PuMPuRS.

     Projekta mērķis :mazināt to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu.

 • Interešu izglītības pulciņi 2018./2019. mācību gadā - esi aktīvs un piesakies!


    Skolas pulciņu programmas paredzētas ikvienam bērnam
un jaunietim, kas vēlas attīstīt un pilnveidot sevi, kā arī pavadīt aktīvi
un patīkami laiku.
    Aktīvā dzīvesveida piekritējiem saistošs būs florbola pulciņš.
Elektronikas un alternatīvas enerģijas pulciņā jaunieši apgūt zināšanas
robotikas un alternatīvās enerģijas tematikā.
    Skolā darbojas 6.-12.klašu vokālais ansamblis, kur apgūst
jaunas dziesmas, piedalās skolas un ārpusskolas pasākumos.

 • Visu mācību gadu skolā darbojas programma "Skolas auglis"


  Piegādes dienas - otrdiena

  Augļus un dārzeņus saņem visi pamatskolas skolēni

  Dārzeņus var saņemt skolas ēdnīcā pēc 4.stundas - plkst. 11:30

  Dārzeņus saņem klases audzinātājs vai viņa nozīmēts atbildīgais klases
  pārstāvis

 • Skolas video