Kontaktinformācija

an image
Vidzemes priekšpilsēta
Stāmerienas iela 8
Rīga, LV-1006

  Apskaties kartē
  e-Pasts: r9vmvs@riga.lv
  Tālrunis: +371 67551531
Šeit vari pieslēgties e-videi

  Elektroniskais žurnāls
  Mykoob


  E-skola
  E-skola
Mācību stundu laiki
  Rīta maiņa
   1.  8:30 - 9:10
   2.  9:15 - 9:55
   3.  10:00 - 10:40
   4.  10:45 - 11:25
   5.  12:00 - 12:40
   6.  12:45 - 13:25
   7.  13:30 - 14:10
   8.  14:15 - 14:55
   9. 15.00 - 15.40
   Vakara maiņa
   10.  15.45 - 16.25
   11.  16:35 - 17:15
   12.  17:20 - 18:00
   13.  18:05 - 18:45
   14.  18:50 - 19:30
   15.  19:35 - 20:15
   16.  20:20 - 21:00


Seko mums arī

Aktuālā informācija 
No 1. jūnija līdz 25. augustam piesakies mācībām skolā elektroniskās pieteikšanās sistēmā. Pēc iesnieguma nosūtīšanas, divu nedēļu laikā (līdz 27.08.2018.) jāierodas Rīgas 9. vakara (maiņu) vidusskolā (Stāmerienas ielā 8, Rīgā), lai apstiprinātu ievadīto datu patiesumu un jāiesniegtu šādus dokumentus:

- izglītojamā iesniegums skolas direktoram ( nepilngadīgajiem skolēniem vecāku iesniegums),
- apliecība par pamatskolas izglītību un sekmju izraksts, vai liecība,
- medicīniskā karte 026/u.

Elektroniskā pieteikšanās nav obligāta, pieteikties mācībām var klātienē Stāmerienas ielā 8, Rīgā,
01.06.2018.-31.07.2018. ( P., O., Tr., C.) no plkst. 10.00 līdz 14.00
01.08.2018.-31.08.2018. (darba dienās) no plkst. 10.00 līdz 17.00
Papildus informācija pa telefonu 67551531.

 • Cienījamie izglītojamie, skolotāji, skolas darbinieki!


Saistībā ar kapitālā remonta uzsākšanu skolas ēdnīcā un sporta zālē sākot ar 2018. gada 10. maiju mainās ēdināšanas pakalpojuma saņemšanas kārtība.

-Pamatskolas izglītojamie saņem siltas pusdienas 6. - 9. E klases 6. kabinetā, 7. - 8.A, 9. A B klases 2. kabinetā pēc 4. mācību stundas garajā starpbrīdī 11.25;

- Vidusskolas izglītojamiem, skolotājiem un skolas darbiniekiem ir iespēja iegādāties siltas pusdienas par 1,36 euro (viens euro, 36 centi) pēc sekojošas kārtības: uz firmas, kura piegādā skolai ēdienu kontu ir jāpārskaita nauda par pusdienām (nedēļu uz priekšu) un Jums tiks piegādāts silts ēdiens(firmas rekvizīti Mykoob elektroniskajā žūrnālā pie skolas ziņojumiem)

- Skolotāju istabā ir ievietota mikroviļņu krāsniņa, kur vidusskolēni, skolotāji un skolas darbinieki var uzsildīt līdzi paņemto ēdienu.Atvainojamies par sagādātājām neērtībām un ceram uz sapratni.
Skolas administrācija

 • Apsveicam

  Rīgas 9. vakara (maiņu) vidusskolas kolēnus: Stasiju Simu, Megiju Skujiņu, Kevinu Šturmu,

  Valentīnu Isakovu, Mārtiņu Šimkūnu, Marutu Bērziņu un mūzikas skolotāju Edvīnu Latkovski


  ar panākumiem konkursā “Muzikālā pietura”!

 • Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai.
  ESF projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001    Mūsu skola iesaistījās izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotajā Eiropas Sociālā fonda projektā "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" - PuMPuRS.
     Projekta mērķis:mazināt to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu.


       Projekta īstenošana vērsta uz ilgtspējīgas, visaptverošas priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku novēršanas sistēmas veidošanu, radot atbalstošu un iekļaujošu mācību vidi ikvienam izglītojamam.
      Projekta ietvaros tiek īstenota individuālā pieeja katra izglītojamā problēmu risināšanā, kā arī tiek veikti savlaicīgi preventīvie un intervences pasākumi. Katram izglītojamajam ir izstrādāti individuālie atbalsta pasākumi:
      - atbalsta personāla individuālas konsultācijas;
      - individuālas konsultācijas mācību priekšmetā;
      - papildus atbalsts stundu laikā.
      Projekta īstenošanas laiks: 03/2017 – 12/2022 ; Skolas projekta koordinātore: Kristīne Buša • Interešu izglītības pulciņi 2017./2018. mācību gadā - esi aktīvs un piesakies!


    Skolas pulciņu programmas paredzētas ikvienam bērnam
un jaunietim, kas vēlas attīstīt un pilnveidot sevi, kā arī pavadīt aktīvi
un patīkami laiku.
    Aktīvā dzīvesveida piekritējiem saistošs būs florbola pulciņš.
Elektronikas un alternatīvas enerģijas pulciņā jaunieši apgūt zināšanas
robotikas un alternatīvās enerģijas tematikā.
    Skolā darbojas 6.-12.klašu vokālais ansamblis, kur apgūst
jaunas dziesmas, piedalās skolas un ārpusskolas pasākumos.

 • Visu mācību gadu skolā darbojas programma "Skolas auglis"


  Piegādes dienas - otrdiena

  Augļus un dārzeņus saņem visi pamatskolas skolēni

  Dārzeņus var saņemt skolas ēdnīcā pēc 4.stundas - plkst. 11:30

  Dārzeņus saņem klases audzinātājs vai viņa nozīmēts atbildīgais klases
  pārstāvis