"PuMPuRS"   "PuMPuRS"

    

 • Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai.

  ESF projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001Mūsu skola iesaistījās izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotajā Eiropas Sociālā fonda projektā "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" - PuMPuRS.
Projekta mērķis:mazināt to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu.


  Projekta īstenošana vērsta uz ilgtspējīgas, visaptverošas priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku novēršanas sistēmas veidošanu, radot atbalstošu un iekļaujošu mācību vidi ikvienam izglītojamam.
  Projekta ietvaros tiek īstenota individuālā pieeja katra izglītojamā problēmu risināšanā, kā arī tiek veikti savlaicīgi preventīvie un intervences pasākumi. Katram izglītojamajam ir izstrādāti individuālie atbalsta pasākumi:
      - atbalsta personāla individuālas konsultācijas;
      - individuālas konsultācijas mācību priekšmetā;
      - papildus atbalsts stundu laikā.

      Projekta īstenošanas laiks: 03./2017. – 12./2022. ; Skolas projekta koordinātore: Kristīne Buša


  Lai Visiem kopīgi sekmīgs un radošiem panākumiem bagāts 2021./22.mācību gads!

  Lai pietiek spēka un nepietrūkst pacietības!


  2020./2021. m. g. 1. semestrī projektā "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" tika sniegts atbalsts priekšlaicīgas mācību pamešanas riska mazināšanai 25 izglītojamiem.
  2020./2021. m. g. 2. semestrī "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" projektā tika sniegts atbalsts priekšlaicīgas mācību pamešanas riska mazināšanai 14 izglītojamiem.
  Sasniegtais rezultāts:
  Izvērtējot izglītojamo individuālos plānus 2020./2021. m. g. 1. semestrī IAP izstrāde un ietverto atbalsta pasākumu īstenošana ir veicinājusi izglītojamo problēmu risināšanu visiem 25 izglītojamiem, no kuriem 13 izglītojamiem priekšlaicīgas mācību pamešanas risks samazinājās, bet 12 izglītojamiem nemainījās.
  Izvērtējot izglītojamo individuālos plānus 2020./2021. m. g. 2. semestrī IAP izstrāde un ietverto atbalsta pasākumu īstenošana ir veicinājusi izglītojamo problēmu risināšanu visiem 13 izglītojamiem, no kuriem 12 izglītojamiem priekšlaicīgas mācību pamešanas risks samazinājās, bet 1 nemainījās.
  Pamats: Izglītojamo individuālo plānu izvērtējums IZM datu bāzē.
  Projektā Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai 2021./2022. m. g. piedalījās 10 dažādu mācību priekšmetu skolotāji, arī skolas atbalsta personāls Izglītojamie saņēma individuālās konsultācijas dažādos mācību priekšmetos - bioloģijā, ķīmijā, latviešu valodā, matemātikā, mazākumtautības valodā un literatūrā.


  Projekta koordinātore Kristīne Buša

  PuMPuRS 2018.-2019. m.g. >>>

  PuMPuRS 2019.-2020. m.g.>>>

  PuMPuRS 2020.-2021. m.g.>>>


 • Informācijai:

  turpmāk ik svētdienu plkst. 13.30 kanālā LTV1 pie skatītājiem dosies mūsu

  raidījums "KLASE".
      Raidījums ļaus ieskatīties skolas dzīvē un ieraudzīt tajā katru bērnu atsevišķi ar viņa unikālo stāstu. Raidījuma veidotāji cer, ka tas palīdzēs pieaugušajiem labāk izprast un atbalstīt savus bērnus un ļaus gudrāk reaģēt dažādās dzīves situācijās.
       Grūtības mācībās, apcelšana, izsmiešana, attiecības ar klases biedriem, skolotājiem, pusaudžu atkarības... Šādus un līdzīgus neērtus tematus ik nedēļas cilāsim jaunajā raidījumā, pārrunājot to gan ar skolēniem, gan speciālistiem, gan sabiedrībā populāriem cilvēkiem, atskatoties uz viņu skolas gadu pieredzi.
       Svētdienās nu būs labs iemesls pavadīt laiku ar savu pusaudzi, kopā noskatīties raidījumu un pēc tam arī savā starpā pārrunāt šīs ne pārāk ērtās, taču jauniešiem ļoti svarīgās tēmas!
      Pirmajā raidījumā "KLASE" 12. klases skolniece Līva un Dailes teātra aktieris Dainis Grūbe tikās negaidīti atklātā sarunā par to, kā ir būt varmākam un upurim. Kā skolā "izdzīvot" starp vienaudžiem?

      Nesekmība - kā reaģēt vecākiem? Vecāku bieži minēta problēma saistībā ar nesekmību ir bērna nevēlēšanās risināt problēmsituācijas, uz dažādiem aicinājumiem atbildot ar "man ir vienalga".
       Centra "Dardedze" klīniskā psiholoģe Daina Dziļuma skaidro, ka no bērna izskanējušais "vienalga" nekad nebūs tāds pa īstam. Vairāk tas ir saistīts ar kādām grūtībām - pārdzīvojumiem, sarežģītām attiecībām, emocionāliem pārdzīvojumiem, un visbiežāk šo "vienalga" varam tulkot kā: "es tev šobrīd negribu vai nevaru pateikt".
       Vairāk par dažādajiem nesekmības iemesliem un vēlamo vecāku rīcību šādos gadījumos lasi LSM rakstā "Skolēnu nesekmība: Bērna vērtības sajūta nav saistīta tikai ar atzīmēm", kas tapis pēc 2. raidījuma "KLASE" materiāliem.