"PuMPuRS"   "PuMPuRS"

    

 • Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai.

  ESF projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001Mūsu skola iesaistījās izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotajā Eiropas Sociālā fonda projektā "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" - PuMPuRS.
Projekta mērķis:mazināt to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu.


  Projekta īstenošana vērsta uz ilgtspējīgas, visaptverošas priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku novēršanas sistēmas veidošanu, radot atbalstošu un iekļaujošu mācību vidi ikvienam izglītojamam.
  Projekta ietvaros tiek īstenota individuālā pieeja katra izglītojamā problēmu risināšanā, kā arī tiek veikti savlaicīgi preventīvie un intervences pasākumi. Katram izglītojamajam ir izstrādāti individuālie atbalsta pasākumi:
      - atbalsta personāla individuālas konsultācijas;
      - individuālas konsultācijas mācību priekšmetā;
      - papildus atbalsts stundu laikā.

      Projekta īstenošanas laiks: 03./2017. – 12./2022. ; Skolas projekta koordinātore: Kristīne Buša


  Lai Visiem kopīgi sekmīgs un radošiem panākumiem bagāts 2019./20.mācību gads!

  Lai pietiek spēka un nepietrūkst pacietības!


  Rīgas 9. vakara (maiņu) vidusskolā ir noslēdzies otrais mācību gads, kurā 6.-12. klašu izglītojamie projekta PuMPuRS ietvaros saņēma atbalstu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku mazināšanai. Salīdzinot ar 2017./2018. mācību gadu kad projektā iesaistījās 18 skolotāji, 2018./2019. m. g. skolotāju iesaistīšanās projektā ir palielinājusies un atbalstu izglītojamiem sniedza 21 skolotājs. 1. semestrī atbalstu saistībā ar mācību darbu un audzināšanu saņēma 51 izglītojamais, otrā semestrī bija vērojama pozitīva dinamika un atbalsts tika sniegts jau 72 izglītojamiem. Joprojām vislielākais pieprasījums bija tādos mācību priekšmetos kā latviešu valoda, matemātika, krievu valoda, angļu valoda, ģeogrāfija, informātika, ķīmija. Nenovērtējams ir skolas atbalsta personāla darbs projektā, jo vairāki jaunieši regulāri saņēma skolas psihologu individuālās konsultācijas, kas veicināja viņu sekmīgu iekļaušanos mācību procesā un palīdzēja risināt dažāda veida psiholoģiskas, problēmas. Izvērtējot otrā mācību gada rezultātus, izglītojamiem, kuri piedalījās projektā un regulāri apmeklēja individuālās konsultācijas ir vērojama pozitīva dinamika mācību priekšmetu apguvē un ir izveidojas pozitīva attieksme pret sistemātisku mācību un audzināšanas darbu. Paldies visiem skolotājiem, kuri 2018./2019. m. g. iesaistījās un strādāja projektā, lai atbalstītu, uzklausītu, iedrošinātu un palīdzētu mūsu izglītojamiem iegūt izglītību.

  Projekta koordinātore Kristīne Buša


 • Informācijai:

  turpmāk ik svētdienu plkst. 13.30 kanālā LTV1 pie skatītājiem dosies mūsu

  raidījums "KLASE".
      Raidījums ļaus ieskatīties skolas dzīvē un ieraudzīt tajā katru bērnu atsevišķi ar viņa unikālo stāstu. Raidījuma veidotāji cer, ka tas palīdzēs pieaugušajiem labāk izprast un atbalstīt savus bērnus un ļaus gudrāk reaģēt dažādās dzīves situācijās.
       Grūtības mācībās, apcelšana, izsmiešana, attiecības ar klases biedriem, skolotājiem, pusaudžu atkarības... Šādus un līdzīgus neērtus tematus ik nedēļas cilāsim jaunajā raidījumā, pārrunājot to gan ar skolēniem, gan speciālistiem, gan sabiedrībā populāriem cilvēkiem, atskatoties uz viņu skolas gadu pieredzi.
       Svētdienās nu būs labs iemesls pavadīt laiku ar savu pusaudzi, kopā noskatīties raidījumu un pēc tam arī savā starpā pārrunāt šīs ne pārāk ērtās, taču jauniešiem ļoti svarīgās tēmas!
      Pirmajā raidījumā "KLASE" 12. klases skolniece Līva un Dailes teātra aktieris Dainis Grūbe tikās negaidīti atklātā sarunā par to, kā ir būt varmākam un upurim. Kā skolā "izdzīvot" starp vienaudžiem?

      Nesekmība - kā reaģēt vecākiem? Vecāku bieži minēta problēma saistībā ar nesekmību ir bērna nevēlēšanās risināt problēmsituācijas, uz dažādiem aicinājumiem atbildot ar "man ir vienalga".
       Centra "Dardedze" klīniskā psiholoģe Daina Dziļuma skaidro, ka no bērna izskanējušais "vienalga" nekad nebūs tāds pa īstam. Vairāk tas ir saistīts ar kādām grūtībām - pārdzīvojumiem, sarežģītām attiecībām, emocionāliem pārdzīvojumiem, un visbiežāk šo "vienalga" varam tulkot kā: "es tev šobrīd negribu vai nevaru pateikt".
       Vairāk par dažādajiem nesekmības iemesliem un vēlamo vecāku rīcību šādos gadījumos lasi LSM rakstā "Skolēnu nesekmība: Bērna vērtības sajūta nav saistīta tikai ar atzīmēm", kas tapis pēc 2. raidījuma "KLASE" materiāliem.