Valsts pārbaudes darbi  


2019./2020. m.g.valsts pārbaudes darbi


  Ņemot vērā ārkārtas situāciju valstī VISC ir veicis izmaiņas Valsts pārbaudes darbu programmās 2019./2020.m.g.

  Galvenās izmaiņas eksāmenu programmās:

  - eksāmenu ilgums līdz 3 astronomiskajām stundām;
  - samazināts uzdevumu daudzums, saglabājot eksāmenu grūtības pakāpi;
  - svešvalodās nebūs valodas lietojuma daļas, mutvārdu daļas jākārto;
  - eksāmeniem netiek paredzēti starpbrīži.

  Centralizēto eksāmenu vērtēšana notiks attālināti, visām eksāmenu daļām būs atbilžu lapas. Tajās atbildes, uzdevumu risinājumu gaitu, zīmējumus drīkstēs veikt tikai ar tumšas (zilas/melnas) tintes pildspalvu. Atbilžu lapas VISC skenēs, lai skolotāji tās varētu vērtēt attālināti.  9. klašu skolēniem obligātie eksāmeni ir atcelti!

  Ministru kabineta noteikumi Nr. 183

  • Valsts pārbaudes darbu norises darbību laiki

  Īpašie noteikumi, kas izglītojamajiem un personām, kuras piedalās eksāmena nodrošināšanā, jāievēro:  • Valsts pārbaudījumu norises kārtība;

   Rīgā 2013.gada 17.decembrī (prot. Nr.67 23.§)  • Noteikumi par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību Rīgā 2010.gada 30.aprīlī (prot. Nr. 22 6. §)  • Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmas noteikumi Rīgā 2019. gada 25. jūnijā (prot. Nr. 30 14. §)  • Noteikumi par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību Rīgā 2010.gada 6.aprīlī (prot. Nr.17 12.§)  • Noteikumi par svešvalodas centralizētā eksāmena vispārējās vidējās izglītības programmā aizstāšanu ar

   starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījumu svešvalodā;


   Rīgā 2015. gada 29. septembrī (prot. Nr. 51 20. §)  • Kārtība, kādā izglītojamie atbrīvojami no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem;

   Rīgā 2003.gada 11.martā (prot. Nr.14 28.§)  • Kārtība, kādā izsniedzami valsts atzīti vispārējās izglītības dokumenti

   Rīgā 2006.gada 6.novembrī (prot. Nr.57 12.§)  • Aktuālā informācija par valsts pārbaudes darbiem 2019./2020. mācību gadā   Iesniegumu var parakstīt ar drošu elektronisko parakstu vai noskenēt un nosūtīt uz skolas e-pasta adresi.