Kontaktinformācija

an image
Vidzemes priekšpilsēta
Stāmerienas iela 8
Rīga, LV-1006

  Apskaties kartē
  e-Pasts: r9vsk@riga.lv
  Tālrunis: +371 67474334
Šeit vari pieslēgties e-videi

  Elektroniskais žurnāls
  Mykoob


  E-skola
  E-skola

Valsts pārbaudes darbi  


2021./22.m.g. Valsts pārbaudes darbi 9., 11. un 12. klasei
  Valsts pārbaudes darbi par vispārējās pamatizglītības ieguvi
  Eksāmeni notiek:
  latviešu valodā latviešu mācībvalodas izglītības programmās (kombinēti) - rakstu daļa - 2022. gada 24. maijā, mutvārdu daļa - 24. un 25. maijā;
  vienā svešvalodā pēc izglītojamā izvēles (kombinēti) - rakstu daļa - 2022. gada 1. jūnijā, mutvārdu daļa - 1. un 2. jūnijā;
  matemātikā (rakstiski) - 2022. gada 27. maijā;
  Latvijas vēsturē (rakstiski) - 2022. gada 7. jūnijā.
  Izglītojamiem, kuri attaisnojošu iemeslu dēļ nevar kārtot eksāmenus noteiktajā laikā, eksāmeni notiek:
  latviešu valodā latviešu mācībvalodas izglītības programmās (kombinēti) - 2022. gada 13. jūnijā;
  vienā svešvalodā pēc izglītojamā izvēles (kombinēti) - 2022. gada 17. jūnijā;
  matemātikā (rakstiski) - 2022. gada 15. jūnijā;
  Latvijas vēsturē (rakstiski) - 2022. gada 21. jūnijā.

  Valsts pārbaudes darbi par vispārējās vidējās izglītības ieguvi
  angļu valodā (optimālais līmenis, kombinēti) - rakstu daļa - 2022. gada 10. maijā, mutvārdu daļa – 10. un 11. maijā;
  matemātikā (optimālais līmenis, rakstiski) - 2022. gada 24. maijā;
  latviešu valodā (optimālais līmenis, kombinēti) - rakstu daļa - 2022. gada 26. maijā, mutvārdu daļa – 1., 2. un 3. jūnijā.
  Izglītojamiem, kuri attaisnojošu iemeslu dēļ nevar kārtot eksāmenus noteiktajā laikā:
  izglītojamā izvēlētajā svešvalodā (optimālais līmenis, kombinēti) - 2022. gada 13. jūnijā;
  latviešu valodā (optimālais līmenis, kombinēti) - 2022. gada 15. jūnijā;
  matemātikā (optimālais līmenis, rakstiski) - 2022. gada 17. jūnijā;
  Obligātie centralizētie eksāmeni notiek:
  vienā svešvalodā pēc izglītojamā izvēles (kombinēti):
  angļu valodā (kombinēti) - rakstu daļa - 2022. gada 15. martā, mutvārdu daļa - 15., 16. un 17. martā;
  vācu valodā (kombinēti) - rakstu daļa un mutvārdu daļa - 2022. gada 16. martā;
  krievu valodā (kombinēti) - rakstu daļa - 2022. gada 17. martā, mutvārdu daļa - 17. un 18. martā;
  latviešu valodā (rakstiski) - 2022. gada 17. maijā;
  matemātikā (rakstiski) - 2022. gada 20. maijā.
  Izglītojamā izvēlētajā mācību priekšmetā:
  centralizētais eksāmens notiek:
  Latvijas un pasaules vēsturē (rakstiski) - 2022. gada 23. maijā;
  bioloģijā (rakstiski) - 2022. gada 30. maijā;
  fizikā (rakstiski) - 2022. gada 27. maijā;
  ķīmijā (rakstiski) - 2022. gada 25. maijā.
  eksāmens notiek:
  informātikā (kombinēti) - rakstu daļa - 2022. gada 2. jūnijā, praktiskā daļa - 2. un 3. jūnijā;
  ģeogrāfijā (rakstiski) - 2022. gada 6. jūnijā;
  ekonomikā (rakstiski) - 2022. gada 8. jūnijā.
  Izglītojamiem, kuri attaisnojošu iemeslu dēļ nevar kārtot eksāmenus noteiktajā laikā, eksāmeni notiek:
  izglītojamā pirmajā izvēlētajā svešvalodā (kombinēti) - 2022. gada 13. jūnijā;
  latviešu valodā (rakstiski) - 2022. gada 15. jūnijā;
  matemātikā (rakstiski) - 2022. gada 17. jūnijā;
  Latvijas un pasaules vēsturē (rakstiski) - 2022. gada 20. jūnijā;
  bioloģijā (rakstiski) - 2022. gada 22. jūnijā;
  fizikā (rakstiski) - 2022. gada 29. jūnijā;
  ķīmijā (rakstiski) - 2022. gada 27. jūnijā;
  informātikā (kombinēti) - 2022. gada 28. jūnijā;
  ģeogrāfijā (rakstiski) - 2022. gada 1. jūlijā;
  ekonomikā (rakstiski) - 2022. gada 30. jūnijā.

 • "Noteikumi par valsts pārbaudes norises laiku 2021./2022. mācību gadā".

  Rīgā 2021. gada 11. martā (prot. Nr. 25 7. §) • Noteikumi par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību;

  Rīgā 2010.gada 6.aprīlī (prot. Nr.17 12.§) • Valsts pārbaudījumu norises kārtība;

  Rīgā 2013.gada 17.decembrī (prot. Nr.67 23.§) • Kārtība, kādā izglītojamie atbrīvojami no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem

  Rīgā 2003.gada 11.martā (prot. Nr.14 28.§) • Noteikumi par svešvalodas centralizētā eksāmena vispārējās vidējās izglītības programmā aizstāšanu ar starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījumu svešvalodā Rīgā 2015. gada 29. septembrī (prot. Nr. 51 20. §) • Visa informācija par 2021./22. m.g. par Valsts pārbaudes darbiem. • Visi normatīvie akti