ZPD 2017   Projekts "Izglītība izaugsmei 2017"
Projektu konkurss "Atbalsts skolas stratēģisko mērķu sasniegšanai"
Projekts "Zinātniski pētnieciskā darba rakstīšanas un vadīšanas metodika"

    


Projekta nosaukums


"Zinātniski pētnieciskā darba rakstīšanas un vadīšanas metodika"


Sadarbības līgums


Vienošanās Nr. 1-10/RIMC-16-12-vps


Galvenais sadarbības partneris - maksātājs


Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs


Projekta īstenošanas laiks


No 2017. gada 7. aprīļa līdz 2017.gada 20. maijam


Projekta realizētājs


Rīgas 9. vakara (maiņu) vidusskola
Tālrunis 67551531
E-pasta adrese r9vmvs@riga.lv
Vadītāja vārds, uzvārds: Ilze Dupate


Projekta kontaktpersona, koordinators


Kristīne Ābele direktores vietniece izglītības jomā mācību darbā
Mobilais tālrunis: 26544838
E-pasta adrese: kristine.abele@gmail.com


Projekta mērķis


Attīstīt skolotāju prasmi vadīt skolēnu zinātniski pētniecisko darbību, lai veicinātu absolventu konkurētspēju darba tirgū.


Projekta uzdevumi


1. Aktualizēt Zinātniski pētnieciskā darba (ZPD) nozīmi mācību procesā.
2. Parādīt metodes, kuras var izmantot, lai sekmētu skolēnu izziņas aktivitāti un pilnveidotu viņu prasmes savu ideju radīšanā un aizstāvēšanā.
3. Dalīties pieredzē ar citiem kolēģiem, kuri jau ir vadījuši ZPD un kuriem ir labi sasniegumi darbu vadīšanā.


Projekta aktivitātes

  1. Seminārs - kursi 7.04.2017. "Skolēnu zinātniski pētnieciskā darbība rakstīšanas un vadīšanas metodika: no ieceres līdz aizstāvēšanai." Vada A.Vanaga Āgenskalna Valsts ģimnāzija, direktores vietniece mācību darbā, latviešu valodas skolotāja. Norises vieta: Rīgas 9. vakara (maiņu) vidusskola Stāmerienas iela 8, Rīga.

  2. Seminārs - pieredzes apmaiņa. 21.04.2017. "Skolēnu zinātniski pētnieciskā darbība rakstīšanas un vadīšanas metodika: no ieceres līdz aizstāvēšanai." Vada A.Vanaga Āgenskalna Valsts ģimnāzija, direktores vietniece mācību darbā, latviešu valodas skolotāja. Norises vieta: Āgenskalna Valsts ģimnāzija, Lavīzes iela 2A, Rīga.

  3. Pieredzes apmaiņa 28.04.2017. Siguldas Valsts ģimnāzijā. Pasākumu vada Inguna Vuškāne, direktora vietniece mācību darbā. Norises vieta: Siguldas Valsts ģimnāzija, Krišjāņa Barona iela 10, Sigulda.  Projekta rezultāti

   1. Skolotāji projekta rezultātā būs izstrādājuši:
           - ZPD potenciālās tēmas mācību priekšmetos.
           - ZPD vērtēšanas kritērijus skolā.
           - ZPD noformēšanas prasības skolā (ZPD darba struktūra - matrica).

   2. Skolotāji būs guvuši pieredzi un nonākuši pie vienotām prasībām ZPD vadīšanā un izstrādē.

   3. Skolotāji būs sapratuši, ka ZPD rakstīšana attīsta skolēnu izziņas aktivitāti, kritisko domāšanu, prasmi analizēt problēmsituācijas, aizstāvēt savas idejas, prasmi būt sociāli tolerantam, prasmi uzstāties publiski u.c.

   Seminārs - kursi "Skolēnu zinātniski pētnieciskā darbība rakstīšanas un vadīšanas metodika

  7.04.2017. skolā notika pirmais seminārs "Zinātniski pētnieciskā darba rakstīšanas un vadīšanas metodika", kuru vadīja Āgenskalna Valsts ģimnāzijas direktora vietniece izglītības jomā un konsultante skolēnu zinātniskajā pētniecībā Anita Vanaga. Viņa dalījās pieredzē par ZPD izstrādes svarīgākajiem darbības paņēmieniem.

  Ciemos pie Āgenskalna Valsts ģimnāzijas kolēģiem

   21.04.2017. ciemojāmies Āgenskalna Valsts ģimnāzijā ar kolēģiem, kas piedalās projektā "Zinātniski pētnieciskā darba rakstīšanas un vadīšanas metodika".
   Paldies ģimnāzijai un A.Vanagas k-dzei par viesmīlību, 11.kl. skolniecēm par ZPD priekšlasījumu. Un mums visiem kopā, paldies, par gūto iedvesmu un jaunajām atziņām. Brīnišķīgi, ka Latvijā ir tik laba ģimnāzija un kolēģi, kas gatavi dalīties pieredzē!
   Mums ļoti patika!

   Ciemos Siguldas Valsts ģimnāzijā


    28.04.2017. ciemojoties Siguldas Valsts ģimnāzijā, skolotāji ieguva jaunu pieredzi zinātniski pētnieciskā darba rakstīšanā un vadīšanas metodikā.
    Liels paldies Siguldas Valsts ģimnāzijas mācību pārzinēm Vairai Siliņai un Ingunai Vuškānei par ļoti vērtīgo un profesionāli sagatavoto uzņemšanu un stāstījumu.
    Mēs sadzirdējām tik daudz vērtīgu atziņu un metodes, kuras varam pielietot savā mācību darbā, attīstot skolēnu izziņas aktivitāti un pilnveidojot viņu prasmes savu ideju radīšanā un aizstāvēšanā. Paldies par dāvinātajiem mācību materiāliem. PALDIES!