Comenius 2009   Projekts „Comenius” 2009.-2011.

        

        1995. gadā, pēc daudzpusēja skolu partnerību izmēģinājuma projekta sāka darboties programma „Comenius”, Latvija tajā piedalās ar 1998. gada 1. novembri, kas ietilpst Eiropas Savienības programmā Socrates.

        „Comenius” mērķi ir paaugstināt izglītības kvalitāti un stiprināt Eiropas dimensiju skolas izglītībā, īpaši atbalstot starptautisku skolu sadarbību un sekmējot pedagoģisko darbinieku profesionālo pilnveidi, kā arī veicinot valodu mācīšanos un starpkultūru izglītību.

        Sakarā ar Rīgas 9. vakara (maiņu) vidusskolas Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas „Comenius” projekta „Muzeji – izglītība un moderna sabiedrība” īstenošanu, tiek dibināta sadarbība ar Saules muzeju un Latvijas Etnogrāfisko brīvdabas muzeju. Šī projekta ietvaros tiek veikta sadarbība ar Grieķijas, Anglijas, Itālijas un Vācijas skolām. Projekta norises laiks ir no 2009. gada līdz 2011. gadam.

        Projekta mērķis ir popularizēt muzeja nozīmi izglītībā, kā ar veidot metodiku, kas, sadarbojoties ar pašu muzeju, skolēniem un skolotājiem, muzeja apmeklējumu padarītu interesantāku un saistošāku gan skolēniem Latvijā, kā arī skolēniem ārpus mūsu valsts robežām.

        Šī projekta iecerētais galaprodukts ir DVD un buklets, kas ietvertu informāciju vismaz par vienu muzeju no katras  valsts (to izvēlas paši skolēni), tādā veidā veicinot starpkultūru izglītību un iepazīstināšanu ar muzeju citās pasaules valstīs. Šajā projektā viens no Rīgas 9. vakara (maiņu) vidusskolas skolēnu izvēlētajiem muzejiem ir Saules muzejs un Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs.

Vairāk par Comenius un projekta norisi ir iespējams izlasīt:

                http://www.apa.lv

                http://comenius-museums.blogspot.com

 

Grieķija

        Pirmais brauciens bija novembrī uz Grieķiju, kur tikās katras valsts izvēlētās skolas skolotāji, kuri ir atbildīgi savā skolā par Comenius projekta norisi. Grieķija šajā projektā ir koordinātorvalsts. Tur arī notika pirmās sapulces un tālāko uzdevumu izvirzīšana. Visi tikāmies Trikalas pilsētā, kur ir aptuveni 65 000 iedzīvotāju, un pirmajā dienā pēc ierašanās, prezentējām savu valsti un skolas specifiku. Atšķirībā no Latvijas, pārējo valstu iesaistītās skolas ir arodskolas.

        Iepazināmies arī ar pašu 2nd EPAL of Trikala skolu. Tā kā projekta nosaukums ir „Muzeji – izglītība un moderna sabiedrība”, apmeklējām arī muzejus. Iepazināmies arī ar pilsētu, tās apkārtni, devāmies uz klosteriem Meteorā, iepazināmies ar tehniku, kā tiek taisītas svētbildes.

Londona

        Uz Angliju – Grinviču, braucām 2010. gada 16.martā. Šajā braucienā jau devāmies ar skolēniem. Šoreiz prezentācijā tika atspoguļots jau paveiktais, un, protams, tika izvirzīti tālāk veicamie uzdevumi. Pie paveiktā būtu skaitāmas tādas lietas, kā skolēnu atlase braucienam uz Londonu, sadarbības dibināšana ar izvēlētajiem muzejiem (tikšanās, sadarbības līgumi), kā arī dažādu anketu rezultātu apkopojums.

Latvija

        Sapulces notiek regulāri, gan saistībā ar braucieniem, Comenius stenda izveidi, anketu apkopošanu, uzdevumu deleģēšanu. Nopietns process bija skolēnu atlase šim projektam, kur skolēni tika izvēlēti ar vidējo atzīmi „7”. Tā kā tādi bija daudz, nākamā atlases kārtā bija jāveido prezentācija par muzejiem. Ko bija paveikuši krietni mazāks skolēnu skaits.

Viesi Latvijā

        No 2010. gada 5.-10.oktobrim Latvijā un mūsu skolā viesojās „Comenius” projekta dalībnieki no Grieķijas, Itālijas, Vācijas un Anglijas. Šīs valstis pārstāvēja gan skolotāji, gan skolēni. Mūsu skolotāji bija sagatavojuši īpaši interesantu programmu, lai projekta dalībniekiem parādītu Latvijas interesantākās vietas.

        Šo sešu dienu laikā, projekta skolotāji un skolēni iepazinās ar mūsu 9. vakara (maiņu) vidusskolu, pavadīja te veselu dienu skatoties skolotāju sagatavoto prezentāciju, spēlējot spēles, kā arī piedalījās citās aktivitātēs. Vēl dalībnieki izbaudīja Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja burvību, kur baznīcā, kā īpašs pārsteigums viņus priecēja skolas ansamblis! Projekta dalībnieki apskatīja "Saules muzeju", Vecrīgas nozīmīgākos objektus un vakarā devās uz operu! Protams, baudīja arī Siguldas brīnumaino dabu un vakariņoja mūsu slavenajā "Lido".

Vācija - Diseldorfa

        No 2011. gada 2.-7. februārim Comenius komanda 6 skolotāju un 5 skolēnu sastāvā devās uz Vāciju - Diseldorfu, kur notika ceturtā tikšanās. Kamēr skolotāji rosījās savās darba grupās, skolēniem bija iespēja iepazīties ar stundu norisi Berufskolleg Bachstrasse skolā. Kā arī vēlāk devāmies uz Museum Folkwang, kur bija lieliska iespēja apsktīt Van Goga, Renuāra un citu slavenu mākslinieku darbus klātienē.

        Skolotāju darba grupas iepazīstināja klātienē ar to, cik daudz jau ir paveikts, un precizēja, kas vēl ir jāizdara pirms gala produkta izveides, kas būs metodiskais materiāls skolotājiem un skolēniem un arī DVD. Bija noorganizēta arī lieliska ekskursija uz Ķelni, kur bija iespēja aplūkot vienu no lielākajām katedrālēm Eiropā - Ķelnes katedrāli. Nākamā tikšanās ir paredzēta maijā - Itālijā, kur paredzēts šī projekta noslēgums.

Itālija