Comenius 2013  Projekts „Comenius” 2013.-2015.

    


Eiropas Mūžizglītības programmas "Comenius" apakšprogrammas aktivitāte "Skolu daudzpusējās partnerības" projekts - "Ilgtspējīga attīstība - Eiropas zaļā nākotne"

( Līguma Nr.2013-LV1-COM06-053651)


Valsts


Karogs


Skola


Mājas lapas adrese


LATVIJA

LATVIA


RĪGAS 9. VAKARA (MAIŅU) VIDUSSKOLA


http://www.r9vmvsk.edu.lv/


RUMĀNIJA

ROMANIA


COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC "DRAGOMIR HURMUZESCU


http://energeticdeva.licee.edu.ro


ČEHIJA

CZECH REPUBLIC


OBCHODNI AKADEMIE KARVINA, S.R.O


http://www.obaka-karvina.cz


SPĀNIJA

SPAIN


INSTITUTO ENSENANZA SECUNDARIA MARIA PACHECO


http://www.iesmariapacheco.com/


PORTUGĀLE

PORTUGAL


AGRUPAMENTO DE ESCOLAS AUGUSTO CABRITA
ESCOLA SECUNDARIA AUGUSTO CABRITA


http://aeaugustocabrita.com.pt


LIETUVA

LITHUANIA


ŠIAULIŲ JAUNIMO MOKYKLA


http://www.sjm.lt


GRIEĶIJA

GREECE


1E ESPERINO EPAL TRIKALON


http://1epal-esp-trikal.tri.sch.gr

Comenius projekta mērķi un stratēģija

            Rīgas 9.vakara (maiņu) vidusskola ir ieguvusi Eiropas Mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas aktivitātes "Skolu daudzpusējās partnerības" projektu - "Ilgtspējīga attīstība - Eiropas zaļā nākotne" līguma nr. 2013-LV1-COM06-053651.

            Projekta mērķis ir veicināt pamatskolas skolēniem vēlmi domāt un dzīvot "zaļi" - zināšanas, aprūpi un cieņu pret vidi; vairot izpratni par nepieciešamību otrreizējai pārstrādei, atjaunojamiem enerģijas avotiem, videi draudzīgiem produktiem, par videi draudzīgu ceļu uz darbu un ceļošanu; rast spēju kļūt integrētām personībām ar principiem un vērtībām par visu, kas balstās uz savstarpēju cieņu pret individualitāti.

            Kas ir zaļā domāšana? Pirms skolēni iesaistījās projektā un izvirzīja nepieciešamos uzdevumus, 7.-9.klašu skolēni paši pētīja un izzināja, ko nozīmē "zaļais dzīvesveids un domāšana", vai citiem vārdiem sākot, - 'eko' domāšana. Skolēni uzstājās ar pašu veidotām prezentācijām.
    Mācību gada sākumā kopīgi izveidota anketa „Par zalāku nākotni Eiropā”,kurā iekļauti jautājumi par atkritumu ššķirošanu,enerģijas taupīšanu,veselīgu ēšanu, globālo sasilšanu, videi draudzīgu ceļu uz skolu u. tml. Ar iegūtajiem rezultātiem tika iepazīstināti atbraukušie viesi, kas Rīgā ieradās 2013. gada 2. novembrī.

        Projekta logo konkurss. Projektā " Ilgtspējīga attīstība - zaļā nākotne Eiropai" ietvaros , katra partnervalsts rīko konkursu, kurā skolēniem ir iespēja iesniegt savas idejas projekta logo. Mūsu skolā logo izstrādē piedalījās pedagoģiskās un sociālās korekcijas klašu skolēni, kā arī citi brīvprātīgie skolēni, kas vēlējās radoši izpausties. Skolā tika izveidota izstāde ar 30 logo variantiem, par kuriem varēja balsot. Tālāk konkursam par galīgo projekta logo, katra partnervalsts izvirzīja divus darbus. Noteikt labāko varēja, balsot - google docs vidē.  "Skolu daudzpusējās partnerības" projekta
  "Ilgtspējīga attīstība - Eiropas zaļā nākotne"

         LOGO
Apraksts par dalībnieku pirmo tikšanos Latvijā (Rīgā) >>>

       No 3. līdz 8. novembrim projekta dalībvalstu pārstāvji ciemojās Latvijā. „Comenius” projekta „Ilgtspējīga attīstība – Eiropas zaļā nākotne” dalībvalstu pārstāvjiem Latvijā bija iespēja apmeklēt vairākus objektus,piemēram, Ķeguma HES, Getliņu atkritumu izgāztuvi, Latvijas Dabas muzeju, tika organizētas lekcijas un aktivitātes par videi draudzīgu dzīvesveidu, par CO2 u. tml.

       Pirmajā tikšanas reizē projekta dalībnieki iepazīstināja ar savas valsts vizītkarti, izglītības sistēmu un apkopotām anketām par zaļo domāšanu.

        Skolu prezentācijas


        Anketu apkopošana (prezentācijas)

Latvija

Rumānija

Čehija

Spānija

Portugāle

Lietuva

Grieķija


Apraksts par dalībnieku tikšanos Čehijā (Karvinā) >>>

       No 2. līdz 8. februārim projekta dalībvalstu pārstāvji apmeklēja Čehiju.

        Prezentācijas par globālo sasilšanu

Spānija

Apraksts par dalībnieku tikšanos Portugālē (Lisabona, Bareiro) >>>

       No 24 līdz 28. martam projekta dalībvalstu pārstāvji apmeklēja Portugāli.

        Prezentācijas par resursu taupīšanu


Apraksts par dalībnieku tikšanos Lietuvā (Šauļos) >>>

       No 29. septembra līdz 3. oktobrim projekta dalībvalstu pārstāvji apmeklēja Lietuvu.

        Prezentācijas:apdraudētie dzīvnieki un dabas katastrofas


Apraksts par dalībnieku tikšanos Grieķijā (Trikālā) >>>

       No 8. decembra līdz 12. decembrim projekta dalībvalstu pārstāvji apmeklēja Grieķiju.

        Prezentācijas par Eco - lauksaimniecību


Apraksts par dalībnieku tikšanos Rumānijā (Devā) >>>

       No 1. marta līdz 7.martam projekta dalībvalstu pārstāvji apmeklēja Rumāniju.

        Prezentācijas par papīra , plastmasas un metāla pārstrādi nacionālā un vietējā līmenī. Pavasara tradīcijas katrā valstī.


Apraksts par dalībnieku tikšanos Spānijā (Toledo) >>>

       No 20. līdz 24.aprīlim projekta dalībvalstu pārstāvji apmeklēja Spāniju.

        Prezentācijas par ūdens piesārņojumu (pētījumu rezultāti).Aktivitātes

Talka

PET pudeļu konkurss skolēniem "Šķiro un uzvari!"

Makulatūras vākšana.

Talka pie Bābelītes ezera.

Ekskusija uz SIA RĪGAS MEŽI Daugavas mežniecību.

Augu lasīšana lielākas upes Daugavas krastos.

Ūdens kvalitates pārbaudes labaratorijas darbs.


Publikācijas

- 16.12.2013. Raksts Trikalas interneta vietnē Trikalavoice.gr (eng)

- 08.12.2014. Raksts Trikalanews par dalībnieku tikšanos (eng)