e-apmācības elementi 


e-skolēniem svarīga informācija!

Skolēniem, kuri apgūst vidējo izglītību ar mācību režīmu "Neklātiene", pēc viņu individuālā un pamatota lūguma, ir iespēja papildus uzvēlēties e-apmācības elementus, kas nozīmē labprātīgu izglītības programmu apguvi patstāvīgi, izmantojot e-skola "Mācību mākonis" ievietotos mācību materiālus, patstāvīgi pildītus pārbaudes darbus un pēc savas izvēles apmeklētas mācību stundas- konsultācijas, atbilstoši sastādītajam stundu sarakstam. Bet, lai skolotājam nerastos šaubas par pārbaudījuma darba autentiskumu, skolotājam ir tiesības pieprasīt saziņu ar skolēnu klātienē. Skolēni par to tiek informēti katra e-priekšmeta ievaddaļā.


e-mācību procesā nepieciešams izmantot:

1.) skolas elektronisko žurnālu Mykoob Mykoob


2.) e-mācību vidi e-skola "Mācību mākonis" E-skola


 E-APMĀCĪBAS INSTRUKCIJA
e-mācību procesa uzsākšana:

Audzinātājs izsniedz skolēnam sākotnēju elektroniskā žurnāla Mykoob lietotājvārdu un paroli, kā arī instruē par e-vides lietošanas noteikumiem.

Lai pieslēgtos e-apmācības videi e-skola "Mācību mākonis" , kur skolotāji ir izveidojuši "e- priekšmetus" ar mācību materiāliem un pārbaudes darbiem, skolēnam ir jāveic šādas darbības:1. Solis: skolēnam sākumā jāielogojas "Mykoob" (www.mykoob.lv) sistēmā un pirmajā pieslēgšanās reizē jānomaina gan lietotājvārds, gan parole;

2. Solis: skolēnam jāielogojas arī vietnē e-skola "Mācību mākonis" ( http://macibas.e-skola.lv ), izmantojot Mykoob pieejas datus;

3.solis: pēc šīm skolēna darbībām, dažu dienu laikā, priekšmeta skolotājs pievieno viņu savam "e-priekšmetam";

4. Solis:nākamajā ielogošanas reizē vietnē e-skola "Mācību makonis" logā "Mani priekšmeti" parādīsies visi "e-priekšmeti" kuriem skolēns ir pievienots.

    5. Solis:
    Skolēns lejuplādē kontroldarbu savā datorā, izpilda uzdevumu un līdz norādītam datumam ar Mykoob e-pastu nosūta priekšmeta skolotājam vērtēšanai.


    Uzmanību: kamēr e-apmācības skolēns nebūs veicis pirmo autorizāciju Mykoob žurnālā un e-mācību vidē e-skola "Mācību mākonis", mācību priekšmeta skolotājs nevarēs viņu pievienot savam EA priekšmetam.    Ja Jums ir radušies jautājumi vai neskaidrības, kā arī ja vēlaties precizēt konkrēti par savām mācību iespējām, jautājiet klases audzinātājam vai atbildīgai par e-vidi Inārai Jankovskai, rakstot vēstuli vietnē www.Mykoob.lv.

    .