e-apmācības elementi 


Kas Tev jāzin par e-apmācības iespējām mūsu skolā?


Sadarbības rīki:

1.) Skolas elektroniskais žurnāls "Mykoob" Mykoob


2.)Tiešsaistes sadarbības rīks "ZOOM" E-skola

3.)E-mācību vide "Mācību mākonis" E-skolaE-APMĀCĪBAS INSTRUKCIJA>>>

     Skolēniem, kuri mācās vidējās izglītības neklātienes programmās, pēc pamatota lūguma, ir iespēja papildus izvēlēties e-apmācības elementus. Tas nozīmē - labprātīgu izglītības programmu apguvi patstāvīgi, izmantot e-skola "Mācību mākonis" >>>
ievietotos mācību materiālus, patstāvīgi pildīt pārbaudes darbus un pēc savas izvēles apmeklē mācību stundas - konsultācijas, atbilstoši stundu sarakstam.
      Lai skolotājam nerastos šaubas par pārbaudījuma darba autentiskumu, skolotājam ir tiesības pieprasīt saziņu ar skolēnu klātienē vai izmantojot konferences rīku ZOOM >>>. Skolēni par to tiek informēti katra e-priekšmeta ievaddaļā vai individuālajā vēstulē Mykoob" >>>
vidē.


e-mācību procesa uzsākšana:


2021./22. mācību gadā saziņas līdzeklis starp vidusskolu un izglītojamo ir sistēma "Mykoob"!
Audzinātājs izsniedz (vai nosūta uz skolēna norādīto e-pasta adresi) skolēnam sākotnēju elektroniskā žurnāla "Mykoob" lietotājvārdu un paroli. Jaunajam skolēnam pirmajā pieslēgšanās reizē jānomaina gan lietotājvārds, gan parole.
Audzinātājs instruē par "Mykoob" un e-skola "Mācību mākonis" lietošanas, kā arī mācību uzdevumu saņemšanas un nosūtīšanas noteikumiem.

Audzinātāji 2021./22.m.g.:

9.1N - Skujiņa Daiga
10.1N - Vita Martinova
11.1N - Dace Vaiviode
12.1N - Inna Lukanova

Obligātās ieskaites neklātienes klasēm :

1. ieskaite 12.10.21; 13.10.21. vai 14.10.21. (atbilstoši stundu sarakstam katrai klasei)

2. ieskaite 14.12.21; 15.12.21. vai 16.12.21. (atbilstoši stundu sarakstam katrai klasei)

3. ieskaite 8.03.22; 9.03.22. vai 10.03.23. (atbilstoši stundu sarakstam katrai klasei)

4. ieskaite 10.05.22; 11.05.22. vai 12.05.22. (atbilstoši stundu sarakstam katrai klasei)Kā pieslēgties videi e-skola "Mācību mākonis"?:

Lai pieslēgtos e-apmācības videi e-skola "Mācību mākonis" , kur skolotāji ir izveidojuši "e- priekšmetus" ar mācību materiāliem un pārbaudes darbiem, skolēnam ir jāveic šādas darbības:1. Solis: skolēnam sākumā jāielogojas Mykoob sistēmā"sistēmā un pirmajā pieslēgšanās reizē jānomaina gan lietotājvārds, gan parole;

2. Solis: skolēnam jāielogojas arī vietnē e-skola "Mācību mākonis", izmantojot "Mykoob" pieejas datus;

3.solis: pēc šīm skolēna darbībām, dažu dienu laikā, priekšmeta skolotājs pievieno viņu savam "e-priekšmetam";

4. Solis:nākamajā ielogošanas reizē vietnē e-skola "Mācību makonis" logā "Mani priekšmeti" parādīsies visi "e-priekšmeti" kuriem skolēns ir pievienots.

    5. Solis:
    Skolēns lejuplādē kontroldarbu savā datorā, izpilda uzdevumu un līdz norādītam datumam ar Mykoob e-pastu nosūta priekšmeta skolotājam vērtēšanai.


    Uzmanību: kamēr e-apmācības skolēns nebūs veicis pirmo autorizāciju Mykoob" žurnālā un e-mācību vidē e-skola "Mācību mākonis", mācību priekšmeta skolotājs nevarēs viņu pievienot savam EA priekšmetam.    Ja Jums ir radušies jautājumi vai neskaidrības, kā arī ja vēlaties precizēt konkrēti par savām mācību iespējām, jautājiet klases audzinātājam vai atbildīgai par e-vidi Inārai Jankovskai, rakstot vēstuli vietnēMykoob".

    .