Īstenojamās izglītības programmas 


Informācija par izglītības iestādē īstenotajām izglītības programmām
Nr.


IP kods


IP nosaukums


Mācību režīms


Licencēšanas ID


Akreditācijas ID


Klases


1.


31011022

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību izglītības programma

Klātiene

 4 reizes nedēļā


V – 1597


12391


11.d; 12.d


2.


31011023

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību neklātienes izglītības programma

Neklātiene

3 reizes nedēļā


V – 1599


12393


11.3n; 12.3n


3.

 


23011113

 

Pamatizglītības otrā posma (7.-9.klase) programma

Neklātiene

4 reizes nedēļā


V – 15948.-9.n


4.


31011012

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma

Klātiene

4 reizes nedēļā


V – 1595


12389


10.a; 11.a; 12.a


5.


31011013

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma

Neklātine

3 reizes nedēļāV-1596


12390

10.1n; 11.1n; 12.1n


6.


23011121

Pamatizglītības otrā posma (7.-9.klase) mazākumtautību programma.

Dienas programma

5 reizes nedēļā


V-1592


12387

6.e; 7.e, 8.e,
9.e


7.


21011111

Pamatizglītības otrā posma (7.-9.klase) programma.

Dienas programma

5 reizes nedēļā


V-1591


12386


7.a; 8.a; 9.a


8.


23015611


Speciālās pamatizglītības otrā posma (7.-9.klase) programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem


Klātiene
5. reizes nedēļa


V-1688


9.