Vecākiem 

  • Informācija par 6.-9.klašu skolēnu brīvpusdienām


 Skolas ēdnīcas darba laiks: 11:00-15:00 (piektdienās līdz 13.00),

 2019./2020. mācību gadā 6.-9.klašu skolēniem pusdienas ir apmaksātas.

 6. - 9. klašu skolēni pusdieno pie kopgalda, nākot kopā ar skolotāju,
 pēc 4. stundas - 11.25.

10.-12. klases pusdieno 12:25-12:45

Ja pamatskolas skolēns ir ieradies skolā līdz plkst. 8:30,
 viņš pusdienām tiek pieteikts automātiski.