Kontaktinformācija

an image
Vidzemes priekšpilsēta
Stāmerienas iela 8
Rīga, LV-1006

  Apskaties kartē
  e-Pasts: r9vsk@riga.lv
  Tālrunis: +371 67474334
Šeit vari pieslēgties e-videi

  Elektroniskais žurnāls
  Mykoob


  E-skola
  E-skola
Informācija!Skola ir Rīgas pilsētas pakļautības iestāde, līdz ar to visi personas dati tiek apstrādāti atbilstoši Rīgas pilsētas pašvaldības datu aizsardzības politikai.(https://www.riga.lv/lv/rigas-pilsetas-pasvaldibas-personas-datu-aizsardzibas-politika)

Seko mums soc. tīklos

Uzņemšanas noteikumi 

Izglītojamo uzņemšana Rīgas 9. vidusskolā 10.-12. klasēs


No 2020. gada septembra Rīgas 9. vidusskola īsteno jaunu vispārējās izglītības programmas saturu. Izglītojamiem tiek piedāvāts apgūt vispārējā vai augstākā līmeņa mācību priekšmetus, izvēloties vienu no 2 izglītības kursu komplektiem jeb "groziem":

- Uzņēmējdarbības
- Kultūras


Padziļinātie kursi:

Latviešu valoda un literatūra II, Svešvaloda (angļu) II (C1), Vēsture II, Sociālās zinātnes II,

Kultūra un māksla II

Specializētie kursi:

Digitālais dizains, Uzņēmējdarbības pamati

Skola piedāvā iespēju izveidot savu kursu komplektu no pieejamajiem padziļinātajiem kursiem.


No 18.jūnija var pieteikties mācībām 2022./23. m.g. 10.klasēs

Ja esi kārtojis vienotu iestājpārbaudījumu un vēlies mācīties Rīgas 9. vidusskolas 10.klases klātienes programmā, skolēna vecāki/aizbildņi vai skolēns (vecāks par 16 gadiem) iesniedz direktoram adresētu iesniegumu:


Iesniegums uzņemšanai 10.klasē SKATĪT ŠEIT>>>>


Rīgas 9.vidusskolas 2022./23.māc.g. uzņemšanas noteikumi SKATĪT ŠEIT>>>>


Iestājeksāmens nav jākārto tiem, kas vēlas mācīties neklātienes programmās.


Iesniegšanai nepieciešamie dokumenti:
- vecāku vai skolēna (ja skolēnam ir 16 gadi) iesniegums,
- bērna medicīniskā karte(veidlapa Nr.026/u),
- uzrāda pamatizglītības apliecinoša dokumenta oriģinālu,
- uzrāda pasi vai ID karti.


Iesniegumu var iesniegt:
- Elektroniski (ar drošu e-parakstu), nosūtot uz skolas e-pastu:r9vsk@riga.lv
- Izmantojot E-adresi, skolas e-adrese>>> vecākiem, kuriem ir aktivizēts oficiālās e-adreses konts;
- Ierodoties iestādē klātienē.Dokumentu iesniegšana un izglītojamo uzņemšana 2022./2023.m.g.

1.08.2022.-31.08.2022.( P., O., Tr., C.,P.) no plkst.10.00 līdz 16.00


Jautājumu gadījumā lūdzu zvanīt uz tālr. nr. 67474334, vai skolas direktorei tālr.nr. 26461578.Uzņemšana 11.-12. klasēs

2022./23. mācību gadm uzņem izglītojamos, kuri 2022. gada 25. augustā ir nokārtojuši skolas iestājpārbaudījumu.


Lai pieteiktu bērnu(-s) skolā, skolēna vecāki/aizbildņi vai skolēns (vecāks par 16 gadiem) iesniedz noteiktas formas iesniegumu.

Iesniegumi uz nākamo 2022./2023. mācību gadu tiek reģistrēti tikai kopā ar gada liecību par pabeigto klasi.

Iesniegums uzņemšanai 11.-12 klasē SKATĪT ŠEIT>>>>


Stājoties 11. vai 12. klasē, papildus nepieciešams iesniegt dokumentus, kas apliecina iepriekš apgūto vidējās izglītības saturu un apjomu, kā arī:

- 10. un/ vai 11. klases liecību, kurā ir ieraksts - "pārcelt nākamajā klasē", izglītības iestādes direktora rīkojuma numurs par pārcelšanu.
- profesionālās vidusskolas, arodskolas vai tehnikuma beigšanas apliecību un/vai izziņu par apgūtajiem mācību priekšmetiem, to apjomu (norādīt stundu skaitu) un vērtējumiem tajos (uzrādot oriģinālus);
- uzvārda maiņas gadījumā, dokumenta kopija par uzvārda maiņu (uzrādot oriģinālu);
- jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.Ja esi jaunietis, kas paralēli mācībām strādā,tad vari izvēlēties neklātines
izglītības programmās (uzņemšana bez iestājpārbaudījumiem). Mācību slodze nedēļā 21 kontaktstundas, ir sadalīta vienmērīgi 3 mācību dienās.
Individuālo mācību līdzekļu saraksts skolēnam SKATĪT ŠEIT>>>>Jautājumu gadījumā lūdzu zvanīt uz tālr. nr. 67474334, vai skolas direktorei tālr.nr. 26461578.