Brīvā laika centrs         Brīvā laika centrā jauniešiem ir iespēja interesanti un saturīgi pavadīt savu brīvo laiku gan atpūšoties, gan mācoties, gan darbojoties pulciņos, gan piedaloties diskusijās u.c.

        Centra apmeklētājiem darbība tiek organizēta, pamatojoties uz apmeklētāju vecumu.


Ik dienas jauniešiem bez maksas tiek piedāvātas vairākas aktivitātes:


 • spēlēt dažādas atjautības,sporta un galda spēles;
 • lasot enciklopēdijas,paaugstināt savu IQ;
 • skatīties TV un DVD,PlayStation;
 • strādāt ar datoru;
 • atpūsties un klausīties mūziku;
 • tikties un komunicēt ar jauniem draugiem;
 • nodarboties sporta zālē.


Brīvā laika centra darba grafiks 2021./2022.m.g.


Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

11.30-21.00

11.30-19.00

11.25-18.30

12.00-21.00

15.00-19.30
Darba plāns 2021./2022. m.g. (tapšanas stadijā)


Periods

Aktivitāte

Atbildīgais skolotājs

   Septembris   

  Darba grafika un plāna sastādīšana  

V.Sipovičs

Oktobris

Galda tenisa aktivitātes

N. Kiseļova

Novembris

Radoša darbnīca

I.Cīlīte

Decembris

Zīmēšanas konkurss

J.Sipoviča

Janvāris

Biljarda aktivitātes

Z.Seņavska

Februāris

Galda hokejs

I.Cīlīte

Marts

Gaida futbols

V.Sipovičs

Aprīlis

Novusa aktivitātes

I.Cīlīte

Maijs

Galda spēles

J.Sipoviča

  Katra pasākuma sākums plkst. 14:00;

  Brīvā laika centra aktivitātes organizē atbildīgie skolotāji;

  Atbildīgie skolotāji par aktivitātes norisi iesniedz pasākuma kārtību un informē mērķauditoriju.


BLC aktivitātes

Galda tenisa turnīrs
Gleznotāju darbnīca "Dzejas krāsu skaistums"

Gleznotāju darbnīcas dalībnieki atspoguļoja savas dzejas uztveri zīmējumā. Pasākumu organizēja un vadīja skolotāja Jūlija Sipoviča.Veidošanas darbnīca

Mūsu skolas Brīvā laika centrs ir vieta, kur bieži satiekas skolēni un skolotāji. Skolēni interesanti pavada laiku pēc stundām un strapbrīžos, centra pedagogi piedāvā dažādas aktivitātes. Skolotāji reizēm atpūšas kādā radošā darbnīcā.20.janvarī vizuālās mākslas skolotājs Eduards Jurķelis piedāvāja nodarbību veidošanā. Tika radītas nelielas skulptūras, izmantojot ģipsi, ūdeni un gumijas cimdus. Dalībniekiem, protams, bija jāapbruņojas ar pacietību, jo process nebija "ātrs", taču rezultāts iepriecināja visus.