Publiskie iepirkumi 

 

Informatīvi paziņojumi par plānoto iepirkumu


    Datums

Iepirkuma līguma priekšmets

Iepirkuma veids

Kontakti

Lēmums
Līguma noslēgšanas datums