Karjeras izglītība 

 • Karjeras izglītības nodarbība

  "Efektīva komunikācija"

  Pasākuma mērķis ir karjeras vadības prasmju pilnveide pašizpētes jomā, iepazīstinot jauniešus ar dažādiem komunikācijas veidiem, diskutējot par to pielietojumu un svarīgāko efektīvā komunikācijā.

  Katram no mums, iespējams, ir nācies nokļūt situācijā, kad šķiet, ka mūs NE-saprot, NE-dzird, NE-pieņem to, ko mēs sakām. Kāpēc tā notiek? Kā runāt tā, lai mani sadzird? Meklējam atbildes uz šiem jautājumiem.
  Izmantojot projekta "Dzīvei gatavs" piedāvājumu, 13.janvārī 12.A klaseis tiešsaistes audzināšanas stundā viesojās TietoEVRY Latvia pārstāvji Ilze Riekstiņa un Kristaps Eglītis, kuri iepazīstināja ar kompāniju, kurā paši strādā. Pastāstīja par komunikācijas veidiem mūsdienīgā starptautiskā uzņēmumā, un caur dažādiem, interesantiem uzdevumiem iepazīstināja, ko nozīmē efektīva komunikācija un vērsa jauniešu uzmanību uz to, cik svarīga nozīme ir darba videi, runātāja vizuālajam tēlam, attālinātā komunikācijā arī tam, ko parādām ekrāna fonā, cik svarīgi ir pārzināt tēmu, auditoriju, kurai domāta informācija, spēt izteikties,un pārliecināties, vai sarunas biedri informāciju ir uztvēruši.
  Paldies viesiem par interesanto un profesionāli novadīto stundu un informāciju, kura ir noderīga arī skolā attālinātā mācību procesa laikā!

  Padagogs karjeras konsultants Anta Saleniece • Karjeras izglītība pamatskolai


  "Manas šodienas intereses - mana nākotnes profesija"

  Vai Tu jau zini kādu profesiju izvēlēsies nākotnē? Vai Tu zini, kādas ir tavas intereses un vaļasprieki? Vai esi domājis par to, ka tavas intereses un vaļasprieki varētu būt saistīti ar kādu no profesijām?

  Tiek uzskatīts, ka "jo vairāk personisko interešu ir saistītas ar profesionālo darbības sfēru, jo vairāk piemērots būs šāds kandidāts. " (Materiāls no www.cvmarket.lv)  Pēti sevi un profesiju pasauli:
  1. Solis. Padomā, kādas ir tavas intereses/vaļasprieki!
  2. Solis. Ja Tev ir grūti izprast savas intereses, tad Tev varētu palīdzēt INTEREŠU TESTS (sk. pielikumu)
  3. Solis. Veido savu vaļasprieku sarakstu un meklē paralēles ar profesijām! Iekrāso, kura profesija būtu pašlaik vistīkamākā!
  4.Solis. Ar izglītības iespējām savā izvēlētajā profesijā vari iepazīties intenetā (sk. pielikumu)
  5. Solis. Secini, kāpēc izvēlētā profesija šobrīd ir vistīkamākā!

  Iespējams Tevi mulsina iegūtie rezultāti! Šis ir tikai sākums, lai pētītu profesiju pasauli! Turpini izpēti!

  PIELIKUMS:Karjeras izglītība pamatskolai >>>


 • Informācija no pedagoga karjeras konsultanta Rīgas 9.vidusskolā Antas Salenieces

  (saziņai www.mykoob.lv)


   1. Izstrādāta Rīgas 9.vidusskolas karjeras izglītības programma, kuras ietvaros pedagogs karjeras konsultants vada nodarbības izglītojamajiem.

   2. Izveidota karjeras izglītības sadaļa skolas mājas lapā, kur izglītojamie regulāri saņem aktuālo informāciju.

   3. Organizētas karjeras nodarbības, kurās viesojas personības izaugsmes speciālisti, NVA pārstāvji, profesiju pārstāvji, u.c.

   4. Iespēja saņemt individuālas karjeras konsultācijas.

   5. Atbalsts mācību priekšmetu skolotājiem un klašu audzinātājiem.

 • 2020./21. mācību gads Karjeras izglītības nodarbība "Dzīve notiek jau tagad"  30.09.2020. un 06.10.2020. sadarbojoties ar latviešu valodas skolotāju V.Martinovu un klases audzinātāju I.Lapiņu-Irbi notika latviešu valodas mācību priekšmeta stunda un klases audzinātāja stunda, kurās tika integrēti karjeras izglītības aktuālās prasmes. Skolēniem bija iespēja no dažādiem skatu punktiem paskatīties uz CV rakstīšanas principiem, aktualizēt lietišķo rakstu nozīmīgumu, iepazīties ar mūsdienu prasībām atbilstoša CV veidošanu, izvērtēt savu prasmju atbilstību darba tirgus prasībām, praktizēt sevis prezentēšanas prasmi, iepazīt savus klases biedrus.

  Meklējām un atradām atbildi uz stundas aktuālo jautājumu: Kāpēc ir vajadzīgs kvalitatīvs CV?

  Rīgas 9.vidusskolas PKK Anta Saleniece • Karjeras pasākums 03.02.2020. • Sākas skolēnu elektroniskā reģistrācija dalībai

  NVA vasaras nodarbinātības pasākumā

  2019. gada 17. maijā no plkst. 16.00 dalībai vasaras nodarbinātības pasākumā varēs sākt reģistrēties skolēni, kuri vēlas vasaras brīvlaikā strādāt Rīgas reģionā.
  Skolēnam ir jāreģistrējas tajā reģionā un novadā, kura teritorijā viņš vēlas strādāt! Informācijai NVA mājaslapā ir pieejama tabula ar reģionu, novadu un filiāļu uzskaitījumu. Ja rodas jautājumi, skolēns var sazināties ar darbinieku, kurš attiecīgajā NVA filiālē atbild par vasaras nodarbinātības pasākumu, kontaktpersonu saraksts ir pieejams NVA mājaslapā.
  Elektroniski reģistrēties pasākumam skolēni varēs līdz šī gada 17.augustam, tādejādi visi skolēni, kuri vēlēsies reģistrēties, to varēs izdarīt. Taču skolēna reģistrācija vēl negarantē iesaisti pasākumā, jo valsts līdzfinansēto darba vietu skaits ir ierobežots! NVA plāno šovasar skolēniem izveidot 6 388 darba vietas.

  • Es - savas karjeras veidotājs

    2019.gada 22.martā 7.A un 8.A klases izglītojamie aktīvi darbojās klases audzināšanas stundā, kuru vadīja pedagogs karjeras konsultants. Stundas mērķis bija novērtēt šī brīža mācību darba rezultātus, izvērtēt savas iespējas un sastādīt mācību darba plānu, lai uzlabotu mācību gada sasniegumus.
    Centāmies meklēt atbildes uz jautājumiem: Kuri ir būtiskākie mācību priekšmeti? Kuru mācību priekšmetu rezultātu uzlabošanās uzlabotu rezultātus arī citos mācību priekšmetos? Kas būs tie soļi, kurus tuvākajās dienās veiksi ceļā uz savu mērķi? Ikviens tika aicināts izvērtēt mācību darba situāciju un izvirzīt sev reālus un sasniedzamus mērķus.
    Ikviens dalībnieks šajā stundā paveica milzīgu darbu savā un savu mērķu labā, jo katra lieta sākas ar domu, plānu, darbu un prioritāšu sakārtošanu!
    Paldies jauniešiem!   • “Atvērtās durvis uzņēmumos”

    Prakse.lv
    sākusies pieteikšanās pasākumam “Atvērtās durvis uzņēmumos”. Laikā no 2019. gada 8. līdz 12. aprīlim elektroniski piesakoties grupā vai individuāli iespējams apmeklēt dažādus uzņēmumus/iestādes.

    Vairāk informācijas>>>
    • Izstāde “Skola 2019”

     25. starptautiskā izglītības izstāde 1.-3. marts
     Izstādes laikā būs iespēja tikties ar karjeras konsultantiem un piedalīties nodarbībās par karjeras izvēli un vadību. No 1. - 3. martam izstādes „Skola” foajē būs iekārtots karjeras konsultanta kabinets un visu izstādes laiku tajā darbosies LKAAA karjeras konsultanti. Konsultāciju grafiks, kurā interesenti varēs ierakstīties, būs izvietots pie karjeras konsultanta kabineta.

     • Iepazīsim profesijas skaistumkopšanas nozarē.

      Vizāžista profesija - makslinieka profesija.

      4.decembrī skolā notika tikšanās ar SIA " Proskaistums" vadītāju Ilonu Cinīti, kura pastāstīja par savu karjeras ceļu un iepazīstinaja jauniešus ar savu iespaidīgo izglītības dokumentu mapi. Visam pasākumam cauri vijās izglītības tēma un tas, ka skolu beidzot izglītība nebūt nebeidzās, bet nemitīgi turpinās, paverot arvien jaunas karjeras iespējas.
      Jaunieši iepazinās ar savu vienaudzi - Liānu, kura šobrīd mācās par vizāžisti Rīgas Stila un Modes tehnikuma 1.kursā, un jau ir guvusu ievērojamus panākumus profesionālajā jomā, iegūstot 1.vietu 2018.gada Baltic beauty vizāžistu konkursā. I.Cinīte arī uzsvēra, ka šie panākumi ir iegūti, ieguldot milzīgu darbu sagatavošanās procesā.
      Skolas jaunieši izrādījās ļoti zinoši skaistumkopšanas nozarē, uzdeva jautājumus, interesējās par profesiju apgūšanas iespējām, nepieciešamo izglītību, jaunākajām modes tendencēm, noskatījās kā strādā meistars un priecājās par Liānas darba rezultātiem.
      Pedagogs kerjeras konsultants A.Saleniece      • Ideāla karjeras recepte.

       2018. gada 7.novembrī skolā viesojās SIA Amber Puzzle - uzņēmums, kurš nodarbojas ar psiholoģisko spēļu un metožu izgudrošanu, adaptēšanu un ražošanu. Nodarbības 6.-8.klases un 11.klases jauniešiem vadīja uzņēmuma vadītāja Agita Šmitiņa, Dr.sc.admin, Mg.Psych., psiholoģe, karjeras konsultante, grupu trenere un lektore.
       Skolēni aktīvi iesaistījās diskusijā, izspēlēja spēli "Profesiju pasaule", strādāja grupās, spēlēja "Mēmo šovu", dalījās savā darba pieredzē, kā arī veica citus uzdevumus, lai iepazītu profesiju daudzveidību un diskutētu par to kā pieņemt lēmumu par savas tālākizglītības un karjeras izvēli.