Kontaktinformācija

an image
Vidzemes priekšpilsēta
Stāmerienas iela 8
Rīga, LV-1006

  Apskaties kartē
  e-Pasts: r9vsk@riga.lv
  Tālrunis: +371 67474334
Karjeras izglītība  • Karjeras izglītības nodarbība " Iepazīsti NBS. Kļūsti karavīrs!"  2022.gada 25.aprīlī skolā viesojās Nacionālo bruņoto spēku pārstāvis J.Salenieks. Vidusskolas klašu skolēni tika aicināti iepazīt karjeras iespējas NBS un izglītības iespējas Latvijas Nacionālajā aizsardzības akadēmijā. Klausoties viesa stāstījumu, jauniešiem bija iespēja vērtēt savus personīgos dotumus, spējas un intereses, samērot tās ar karavīra profesionālajām prasmēm un vērtībām.
  Tikšanās laikā sadzirdējām, ka dienests Nacionālajos bruņotajos spēkos ir ne tikai cieņas un mīlestības apliecinājums dzimtajai zemei, bet arī sniedz lieliskas karjeras iespējas un izglītību. Iepazināmies ar uzņemšanas prasībām un to kā pieteikties profesionālajam dienestam.
  Vēl ir nedaudz laika, lai uzlabotu vērtējumus svešvalodā, matemātikā un fizikā, kuri ir svarīgi, ja plāno studēt Latvijas Nacionālajā aizsardzības akadēmijā.

  Vairāk informācijas meklē: SKATIES ŠEIT>>>

  Rīgas 9.vidusskolas pedagogs karjeras konsultants Antas Saleniece.
 • Karjeras izglītības nodarbība "Latvijas izglītības sistēma un tālākās izglītības iespējas"  2022. gada martā karjeras izglītības nodarbība par 9.klases skolēniem tik aktuālo jautājumu: kur mācīties tālāk? Nodarbībā pārrunājam Latvijas izglītības sistēmu un skolēna vietu šajā sistēmā. Skolēni noskaidro alternatīvās izglītības iespējas, pārrunā iestāšanās noteikumus vidusskolā un tehnikumā, analizē iespēju pozitīvos un negatīvos aspektus, domā, ko izvēlēties, un apzinās savas izvēles sekas nākotnē.

  Mācību gads turpinās, vēl ir laiks uzlabot vērtējumus mācību priekšmetos un izpētīt mācību iestādes "Atvērto durvju dienās" vai attālināti: SKATIES ŠEIT>>>

  Esi mērķtiecīgs, plāno savu karjeru!

  Rīgas 9.vidusskolas pedagogs karjeras konsultants Antas Saleniece.


 • Pedagoga karjeras konsultanta darba plāns

  2021./2022. mācību gada 2.semestrim
   2022.gada februārī karjeras nodarbībās pamatskolas skolēni attīsta svarīgu prasmi -finanšu pratību, kuru pilnveidojam nodarbībā "Tērējam gudri". Nodarbība notiek sadarbībā ar Swedbank un projektu "Dzīvei gatavs">>>
   Nodarbībā attālināti - video formātā viesojās Swedbank Finanšu institūta eksperte Evija Kropa, un tās laikā jaunieši kopā ar TV raidījuma "Naudas pavēlnieks" varoņiem pievērsās gudrai un pārdomātai naudas tērēšanai ikdienā.
   Vieslektore iepazīstināja ar Latvijas iedzīvotāju tēriņu struktūru. Skolēni diskutēja un pamatoja savu viedokli, kāpēc nepieciešams plānot iepirkumus, plānot ēdienreizes, pievērst uzmanību iepakojumu cenām, neaizmirst par iepirkumu maisiņu un to, ka jāiegādājas tikai tik daudz pārtikas, cik ir nepieciešams. Skatoties video par to kā iepērkas TV raidījuma "Naudas pavēlnieks" varoņi, skolēniem bija iespēja padomāt kā video fragmenta varoņiem veicās iepērkoties un objektīvi izvērtēt savus personīgos iepirkšanās paradumus.
   Nodarbības laikā jaunieši pilnveidoja lēmumu pieņemšanas, kritiskās domāšanas un problēmu risināšanas prasmes, sasaistīja informāciju ar sociālo zinību mācību priekšmeta stundās dzirdēto.
   Ja Tevi ir ieinteresējusi finanšu plānošana, tad aicinu izspēlēt spēli:skaties šeit>>>

   Rīgas 9.vidusskolas pedagogs karjeras konsultants Antas Saleniece .
  • Karjeras izglītības nodarbība "Praktiskā projektu vadība ikdienai"

   2022.gada 17.janvārī attālinātā karjeras izglītības nodarbībā pie vidusskolēniem viesojas Vidzemes Augstskolas paniedzēja, informācijas un komunikācijas zinātnes virziena direktore Mg.sc.comm. Māra Arāja, kura pilnveidoja skolēnu zināšanas karjeras vadības un plānošanas jomā. Apguvām tik nepieciešamo grupu darba plānošanas prasmi un pilnveidojām izpratni par laika plānošanas rīkiem. Lektore atgādināja plānošanas pamatprincipus:
   - skaidra mērķa definēšana,
   - resursu apzināšana,
   - komandas darba plānošana,
   - komunikācija grupā,
   - prioritāšu noteikšana,
   - atbalstītāju piesaistīšana.
   Rezultātā apgūstam plānošanas prasmes, iemācamies sadalīt pienākumus, plānot rīcību nestandarta situācijās un paļauties un grupas biedriem.

   Rīgas 9.vidusskolas pedagoga karjeras konsultanta Antas Salenieces.
  • Karjeras izglītības nodarbība "Mani nākotnes mērķi un to sasniegšanas plāns".

   2022.gada janvārī karjeras nodarbību aktuālā tēma 10.-12.klases skolēniem ir saistīta ar karjeras plānošanas prasmju attīstīšanu: "Mani nākotnes mērķi un to sasniegšanas plāns."
   Tēmas aktualizēšanai tiek izmantota pasaka "Dziesmas spēks" no J.Jērānes un K.Vilcānes grāmatas "52 patiesības. Par tevi. Par mani. Par dzīvi.", kura rosina pārdomas par rakstura īpašībām, talantiem, prasmēm, iekšējo un ārējo motivāciju, darba tikumu, centību, karjeras plānošanas nepieciešamību.
   Diskutējam par secīga karjeras plāna izveidošanas nepieciešamību.
   Skolēni ir vienisprātis ar pedagogu karjeras konsultantu, ka esam lieliski padomu devēji kādam citam, tāpēc skolēni tiek aicināti kļūt par padomdevējiem un izplānot kā sasniegt skolotāja izvirzītos mērķus. Katra grupa pēc noteikta plāna apraksta cilvēku, kurš var sasniegt šo mērķi. Caur padomu došanu citiem, skolēni mācās dot padomu paši sev. Skolēni tiek aicināti izvirzīt savu mērķi un uzrakstīt tā sasniegšanas plānu.
   Nodarbības laikā jaunieši pilnveidoja prasmi sadarboties komandā, izpratni par secīga karjeras plāna izveides nepieciešamību. Dalījās ar savu plānošanas pieredzi.

   Ja Tevi ir ieinteresējusi šī tēma, tad aicinu pieteikties uz individuālu karjeras konsultāciju pie pedagoga karjeras konsultanta Anta Salenieces.
  • 13.decembrī skolā notika karjeras nodarbība "Iepazīstu Valsts Policijas koledžu".

   12.klases skolēniem jau pavisam drīz būs jāizdara nopietna izvēle - būs jāizvēlas nākamā mācību iestāde un, iestājoties augstskolā, apkārt būs pilnīgi jauna, neierasta vide un cilvēki. Kādas būs šīs pārmaiņas? - tas ir jautājums, kurš uztrauc jauniešus.
   Valsts Policijas koledžu palīdzēja iepazīt izglītības koordinācijas nodaļas vecākā inspektore Nadežda Fecere. Vieslektore ar savu stāstījumu iepazīstināja ar VPK piedāvātajām studiju programmām, iestājeksāmenu prasībām, īpašajām pārbaudījumu prasībām, aicināja padomāt par to kā laicīgi sagatavoties fiziskās izturības pārbaudei. Pastāstīja par citiem topošajiem kadetiem aktuāliem jautājumiem.
   Klausoties stāstījumu, skolēniem bija iespēja padomāt un objektīvi izvērtēt savus personīgos dotumus, spējas un intereses, samērot savas intereses un spējas, personības īpašības un vērtības ar izvēlētās profesijas prasmēm un vērtībām.
   Jaunieši pilnveidoja savas prasmes profesiju izpētes un lēmumu pieņemšanas jomā, iepazīstoties ar VPK piedāvātajām studiju programmām un iegūstamās profesionālās kvalifikācijas iespējām.
   Ja Tev ir radusies interese par Valsts Policijas koledžu, tad izpēti: uzņemšanas noteikumi>>>
   Rīgas 9.vidusskolas pedagoga karjeras konsultanta Antas Salenieces.
  • Karjeras izglītības nodarbība "Darba vērtības"

   2021.gada novembrī 10.klases audzināšanas stundās skolēni pilnveidoja savas prasmes pašizpētes jomā, individuāli noskaidroja savas darba vērtības un salīdzināja kā tās saskan ar klasesbiedru un skolas vērtību sistēmu.
    Nodarbības laikā, veidojot domu mākoni, pedagogs karjeras konsultants aicināja padomāt:

    - Kas ir darba vērtības?
    - Kāpēc tās ir svarīgas?
    - Kāpēc ir jārunā par vērtībām?
    Pedagogs karjeras konsultants vērsa uzmanību uz to, cik svarīgi ir izprast savu vērtību sistēmu, lai nākotnē izvēlētos sev piemērotu profesiju un darba vietu.
    Ja tevi it ieinteresējis šis jautājums, tad aicinu izpildīt pašizpētes testu: karjeras vērtību tests NIID.LV>>>un pieteikties uz individuālu karjeras konsultāciju MYKOOB>>>pastā pie Rīgas 9.vidusskolas pedagoga karjeras konsultanta Antas Salenieces.
   • Karjeras nedēļa "IKT tavā karjerā" - tikšanās ar profesiju pārstāvjiem


    2021.gada 11.oktobrī klašu audzināšanas stundās pie mums viesojās sava amata meistari - profesionāļi:
            
   • fotogrāfs - Valdis Skudre;
            
   • vizāžiste, skolas absolvente, - Megija Grabe- Grāpēna;
            
   • pavārs - Reinis Rimša.

    Šī gada Karjeras nedēļas tēma bija par informācijas un komunikāciju tehnoloģiju nozīmi karjerā. Skolēni uzzināja kā tehnoloģijas ir saistītas ar šķietami no tehnoloģijām tālām profesijām, kā sociālie tīkli var palīdzēt biznesa veidošanā, kādas sarežģītas tehnoloģijas ir jāpārzina fotogrāfam: kameras, objektīvi, droni, programmas un mākslīgais intelekts.
    Viesi uzsvēra, ka svarīgas ir ne tikai profesionālās prasmes, bet nozīmīgas ir arī personīgajās īpašības, uzņēmība un mērķtiecība, kuru var attīstīt jau skolas laikā, uzcītīgi mācoties un piedaloties interešu izglītības pulciņos.
    Megija atcerējās savu skolas laiku un mudināja jauniešus apgūt daudzveidīgas prasmes mācību priekšmetu stundās: latviešu valodu, jo darbā būs jāapgūst vēl sarežģītāka profesionālā valoda, mācīties svešvalodas, jo var nākties atteikties no kāda projekta, ja nebūs valodu zināšanu, mācīties matemātiku, jo tā asina prātu un māca domāt.
    Arī Reinis atcerējās mācības tehnikumā kā iespēju laiku, kad var tik daudz ko iemācīties un piedzīvot, piedaloties konkursos, sacensībās un interešu izglītības pulciņos, par to saņemot arī paaugstinātu stipendiju.
    Valdis pastāstīja par savu aizraušanos ar fotogrāfiju, par to kā hobijs un interese var kļūt par profesiju. Uzsvēra to, cik svarīga ir iespēja saņemt karjeras konsultanta palīdzību, izvēloties profesiju.
    Varējām sajust, cik ļoti viesiem patīk sava profesija, cik viņi ir aizrautīgi un gatavi dalīties ar savām zināšanām.

    Rīgas 9.vidusskolas pedagogs karjeras konsultants Anta Saleniece
  • Karjeras nedēļa 2021

  No 11. līdz 15. oktobrim visā Latvijā jau devīto gadu notiks Karjeras nedēļa, kuru sadarbībā ar partneriem reģionos organizē Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA). Šogad Karjeras nedēļa ar saukli “IKT tavai karjerai” veltīta informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) nozares iepazīšanai, apzinoties to aktualitāti un pielietojumu sadzīvē, izzinot plašo IKT profesiju spektru, atklājot tām nepieciešamās prasmes un uzklausot iedvesmojošu nozares pārstāvju stāstus, kā arī pašiem izmēģinot spēkus jauniešu ideju hakatonā.

  Lai izzinātu šī gada Karjeras nedēļas tēmu, 11. oktobrī notiks tiešsaistes diskusija vecākiem “Tehnoloģijas ģimenē - draugs vai svešinieks?” pārrunās, kādu lomu tehnoloģiju izmantošana ieņem ģimenes ikdienā, kā atbalstīt bērnus tādu nozaru iepazīšanā, kas pašiem vecākiem nav tuvas un pazīstamas, bet 12. oktobrī jauniešu diskusijā “Iedvesmas stāsti - kā es nokļuvu IKT nozarē?” pieredzes stāstos dalīsies profesionāļi, kuri darbojas IKT nozarē.

  Pasākuma aktualitātēm un programmai aicinām sekot līdzi vietnē Karjeras nedēļa, facebook.com/TavaiKarjerai un Rīgas 9.vidusskolas Facebook lapā.

  Rīgas 9.vidusskolas pedagogs karjeras konsultants Anta Saleniece


 • Pedagoga karjeras konsultanta darba plāns

  2021./2022. mācību gada 1.semestrim


   2021.gada 13.aprīlī 10.klašu skolēni karjeras izglītības nodarbībā "Prasme sargāt sevi digitālajā laikmetā" tikās ar CERT.LV pārstāvi Egilu Stūrmani.

   CERT.LV misija ir veicināt informācijas tehnoloģiju (IT) drošību Latvijā. CERT.LV (Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcija) ir "Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūta" (LU MII) struktūrvienība, kas darbojas Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas pakļautībā IT drošības likuma ietvaros
   https://cert.lv/lv/par-mums

   Nodarbības mērķis:

   1.) karjeras vadības prasmju pilnve profesiju pasaules izpētes jomā,
   2.) digitālās darba vides iepazīšana,
   3.) d3) darba drošības noteikumu aktualizēšana digitālājā vidē.

   Nodarbības laikā lektors aicināja padomāt:

   - par datu drošību un privātuma ievērošanu sociālo tīklu lietošanas paradumos,
   - par dažādu paaudžu tehnoloģiju lietošanas paradumiem, akcentējot jauniešu tehnoloģiju lietošanas paradumus,
   - par morāles un ētikas jautājumiem digitālajā saziņā,
   - par saviem viedierīču lietošanas paradumiem.

   Lektors vērsa uzmanību uz to, cik svarīga ir saprātīga rīcība, lai pasargātu sevi digitālajā vidē. Pārrunājām arī to, kādu profesiju cilvēki strādā institūcijā, un secinājām, ka tie ir ne tikai IT speciālisti, bet arī juristi, sabiedrisko attiecību speciālisti un citi speciāļisti, un, ka svarīgi ir mācīties un iegūt augstāko izglītību jebkādā jomā.

   Rīgas 9.vidusskolas pedagogs karjeras konsultants Anta Saleniece
  • Aktuālais jautājums: Kāpēc jāmācas?

  • Infografika par izglītības iespējām

   • Informācija par atvērto durvju dienām 2021. gada aprīlī un maijā
    • Karjeras izglītības nodarbība "Naudas plānošana" 2021.gada 17.februārī

     Tiešsaistes nodarbībā "Naudas plānošana" 11. un 12.klašu izglītojamie, ar programmas "Dzīvei gatavs" atbalstu, tikās ar "Swedbank" pārstāvi Danu Zālīti - bankas darbinieci, kura izglīto jauniešus finanšu jomā.

     Nodarbības mērķis:

     1.) Karjeras vadības prasmju pilnveide pašizpētes jomā, pilnveidojot prasmes pieņemt lēmumu par finanšu plānošanu.
     2.) Profesiju pasaules iepazīšana: iepazīšanās ar finanšu konsultanta profesiju.

     Nodarbības laikā aplūkotās tēmas lika jauniešiem aizdomāties par to, kā viņi plāno savus tēriņus, vai domā par uzkrājumu veidošanas nepieciešamību un priekšrocībām. Lai labāk izprastu nodarbības tēmu, jauniešiem bija jāizpilda vairāki individuāli uzdevumi un uzdevums grupā, kuru laikā pašiem bija jāiejūtas finanšu konsultanta lomā un jāsniedz ieteikumi klienta vēlmju un mērķu īstenošanai, izanalizējot klienta finanšu situāciju.
     Skolēnu atbildes liecināja par to, ka viņi saprot kā veidojas izdevumu struktūra, ka ir jāplāno savi ienākumi un izdevumi, zina, kā var atrisināt neparedzētas finansiālas situācijas un atbildīgi plāno savus tēriņus.

     Veiksmīga finanšu plānošana - Tavs ceļš uz nozīmīgu mērķu realizāciju!

     Rīgas 9.vidusskolas pedagogs karjeras konsultants Anta Saleniece
    • Karjeras izglītības pasākums "Būšu students".

     2021.gada 3.februārī

     Jauniešiem, kuri mācās vidusskolas 11. un 12. klasēs, tuvojas lēmuma pieņemšanas laiks: Kur mācīties pēc vidusskolas beigšanas? Kā tas ir būt studentam? Kā notiek mācību process augstskolā? Kādas būs šīs pārmaiņas? Viena no iespējām ir turpināt izglītību augstskolā un tas ir gan vilinoši, gan satraucoši, gan neziņas pilni, tāpēc aicinājām ciemos RSU vēstnešus, lai gūtu ieskatu augstskolas dzīvē.

     2021.gada 3.februārī karjeras izglītības nodarbībā 11. un 12.klases skolēni tikās ar RSU vēstnešiem - RSU studentiem, kuri dalījās savā studenta dzīves pieredzē. Tikšanās laikā uzzinājām:
     - kādas iespējas dzīvē un karjerā paver augstākā izglītība, - kādas ir studiju iespējas RSU un kādēļ ir vērts studēt RSU,
     - par vēstnešu pašu pieredzi studiju laikā RSU,
     - kā labāk praktiski sagatavoties studenta dzīvei.
     Svarīga atziņa no tikšanās: vēl ir laiks padomāt par to, kāds būs gada vērtējums mācību priekšmetos, kuros nav jākārto centralizētais eksāmens, un cik svarīgs ir iespējami augsts vērtējums centralizēto eksāmenu mācību priekšmetos!
     Sekmīgs mācību darbs - tā ir tava iespēja veiksmīgai karjerai!

     Rīgas 9.vidusskolas pedagogs karjeras konsultants Anta Saleniece
    • Karjeras izglītība pamatskolai


     "Manas šodienas intereses - mana nākotnes profesija"

     Vai Tu jau zini kādu profesiju izvēlēsies nākotnē? Vai Tu zini, kādas ir tavas intereses un vaļasprieki? Vai esi domājis par to, ka tavas intereses un vaļasprieki varētu būt saistīti ar kādu no profesijām?

     Tiek uzskatīts, ka "jo vairāk personisko interešu ir saistītas ar profesionālo darbības sfēru, jo vairāk piemērots būs šāds kandidāts. " (Materiāls no www.cvmarket.lv)     Pēti sevi un profesiju pasauli:
     1. Solis. Padomā, kādas ir tavas intereses/vaļasprieki!
     2. Solis. Ja Tev ir grūti izprast savas intereses, tad Tev varētu palīdzēt INTEREŠU TESTS (sk. pielikumu)
     3. Solis. Veido savu vaļasprieku sarakstu un meklē paralēles ar profesijām! Iekrāso, kura profesija būtu pašlaik vistīkamākā!
     4.Solis. Ar izglītības iespējām savā izvēlētajā profesijā vari iepazīties intenetā (sk. pielikumu)
     5. Solis. Secini, kāpēc izvēlētā profesija šobrīd ir vistīkamākā!

     Iespējams Tevi mulsina iegūtie rezultāti! Šis ir tikai sākums, lai pētītu profesiju pasauli! Turpini izpēti!

     PIELIKUMS:Karjeras izglītība pamatskolai >>>    • Informācija no pedagoga karjeras konsultanta Rīgas 9.vidusskolā Antas Salenieces

     (saziņai www.mykoob.lv)


      1. Izstrādāta Rīgas 9.vidusskolas karjeras izglītības programma, kuras ietvaros pedagogs karjeras konsultants vada nodarbības izglītojamajiem.

      2. Izveidota karjeras izglītības sadaļa skolas mājas lapā, kur izglītojamie regulāri saņem aktuālo informāciju.

      3. Organizētas karjeras nodarbības, kurās viesojas personības izaugsmes speciālisti, NVA pārstāvji, profesiju pārstāvji, u.c.

      4. Iespēja saņemt individuālas karjeras konsultācijas.

      5. Atbalsts mācību priekšmetu skolotājiem un klašu audzinātājiem.

    • 2020./21. mācību gads Karjeras izglītības nodarbība "Dzīve notiek jau tagad"     30.09.2020. un 06.10.2020. sadarbojoties ar latviešu valodas skolotāju V.Martinovu un klases audzinātāju I.Lapiņu-Irbi notika latviešu valodas mācību priekšmeta stunda un klases audzinātāja stunda, kurās tika integrēti karjeras izglītības aktuālās prasmes. Skolēniem bija iespēja no dažādiem skatu punktiem paskatīties uz CV rakstīšanas principiem, aktualizēt lietišķo rakstu nozīmīgumu, iepazīties ar mūsdienu prasībām atbilstoša CV veidošanu, izvērtēt savu prasmju atbilstību darba tirgus prasībām, praktizēt sevis prezentēšanas prasmi, iepazīt savus klases biedrus.

     Meklējām un atradām atbildi uz stundas aktuālo jautājumu: Kāpēc ir vajadzīgs kvalitatīvs CV?

     Rīgas 9.vidusskolas PKK Anta Saleniece