Skolēnu parlaments 


Padomes mērķis:


 • pārstāvēt un aizstāvēt skolas intereses,
 • aktivizēt skolas sabiedrisko dzīvi,
 • veicināt mācību darba efektivitāti.

Skolēnu padomes galvenās funkcijas ir ārpusklases darba plānošana un organizēšana.

Īstenojot mērķus un funkcijas, Padome sadarbojas ar skolas administrāciju,pedagogiem un skolēniem, citu izglītības iestāžu skolēnu pašpārvaldēm, valsts un pašvaldības institūcijām un nevalstiskajām organizācijām.

 • 2019./20. m.g. skolēnu pašpārvalde



    Skolā ir ievēlēta jauna skolēnu Pašpārvalde 2019./2020. m.g.
    Priecājamies Jūs iepazīstināt ar:

    Pašpārvaldes vadītāju Leinu Āriņu (12.a)
    Pašpārvaldes vadītājas vietnieku Rūdolfu Tauriņu (9.a)
    un pārējo komandu!


  Pašpārvaldes mērķi ir:
  - Pārstāvēt un aizstāvēt Skolas skolēnu intereses;
  - Aktivizēt Skolas sabiedrisko dzīvi;
  - Veicināt mācību darba efektivitāti skolā.

     Ja kāds vēl vēlas pievienoties - droši!



  Skolēnu padome plāno un rīko dažādu pasākumus skolā, kā piemēram, skolotāju dienu, Ziemassvētkus, Valentīndienu, Lieldienas u.c.aktivitātes.