Pedagoģiskais un atbalsta personāls 


 • Skolas administrācija un atbalsta personāls


  Skolas administrācija


  Vārds Uzvārds


  Foto  Skolas direktors,
  ģeogrāfija  Ilze Dupate  Direktora vietnieks izglītības jomā,
  ekonomika
  BLC pedagogs  Kristīne Ābele  Direktora vietniece informātikas jautājumos,
  informātika
  BLC pedagogs  Ināra Jankovska  Karjeras konsultants  Anta Saleniece  Direktora vietniece administratīvi
  saimnieciskajā darbā  Biruta Hercberga  Lietvede
         Maira Krievupe        Atbalsta personāls

                      Sociālais pedagogs                         Kristīne Buša              Psihologs  Anna Buņetova  Psihologs  Liene Ernestsone  Bibliotekāre  Elga Pētersone  Medmāsa  Alda Kūla

 • Pedagoģiskais personāls


  Skolotājs

  2020./21.m.g.
  mācību priekšmets
  audzināmā klase


  Foto  Gaļina Aksjonova


  mazākumtautību valoda un literatūra (krievu)  Una Anaite  bioloģija,dabaszinības,
  12.A klases audzinātāja  Olga Bejere


  angļu valoda
  12.3N klases audzinātāja  Zane Seņavska


  mūzika,
  skolas vokālā ansambļa vadītāja


  Eduards Hakels


  matemātika


  Inga Lauža


  latviešu valoda un literatūra  Daiga Skujiņa  Latvijas un pasaules vēsture
  Sociālās zinības
  9.1N klases audzinātāja  Aļona Smuidre  latviešu valoda un literatūra
  11.D klases audzinātāja  Ingrīda Cīlīte  ģeogrāfija,


  Jeļena Tjutereva


  kulturoloģija,
  mazākumtautību valoda un literatūra (krievu),
  12.2N klases audzinātāja  Staņislavs Vanags  fizika  Voldemārs Sipovičs


  sports,
  dizains un tehnoloģijas
  BLC pedagogs
  pulciņa vadītājs: florbols
  7.-8.E klases audzinātājs  Jūlija Sipoviča  matemātika
  BLC pedagogs,
  9.E ; 10. B klases audzinātāja  Dace Vaivode


  matemātika
  10.1N klases audzinātāja  Valērijs Gukovs


  Latvijas un pasaules vēsture,
  ekonomika  Eduards Jurķelis
  kulturoloģija  Tatjana Kašutina  bioloģija  Aigars Āboliņš  informātika  Natalija Ķiseļova  ķīmija
  BLC pedagogs  Elīna Birkāne  latviešu valoda un literatūra

  11. A klases audzinātāja  Santa Kuprovska  mājturība; dizains un tehnoloģija  Inese Lapiņa Irbe  angļu valoda, Latvijas un pasaules vēsture
  10. A klases audzinātāja  Inna Lukanova  matemātika,
  11.1N klases audzinātāja  Vita Martinova  latviešu valoda un literatūra
  12.1N klases audzinātāja  Mārtiņš Kanenieks


  sports
  volejbola pulciņa vadītājs  Inese Sudare  vizuālā māksla

  Irina Pučkova  vācu valoda, krievu valoda